คิดถึงใครคนหนึ่งที่เป็นตะกอนของใจ

นานวันเข้าก็กลายเป็นสนิมกัดกินหัวใจ

จนเกิดแผลเรื้อรังที่ยากจะเยียวยา

ยิ่งหวนคิดก็ยิ่งทำให้ใจยิ่งเจ็บปวด

แต่ในห้วงของความเจ็บลึกนั้น

ความคิดถึงและความห่วงหาก็ยังไม่เคยขาดหาย

อดีตของคนๆ  คนหนึ่งก็ยังเข้ามาทักทาย

พร้อมกับเหยียบย่ำความเจ็บให้บาดลึก

เธอเข้ามาพร้อมกับสิ่งดีๆ ให้กันและกัน

และจากไปพร้อมกับหัวใจที่บอบช้ำของฉัน

วันนี้  ตอนนี้ เวลานี้ เธอก็คืออดีต

แต่เป็นอดีตที่ฉันไม่อยากจะจดจำ

ฉันอยากจะโยนความทรงจำเก่าๆ ทิ้งไป

เหมือนกับทิ้งขยะสักชิ้นหนึ่ง

แต่ฉันก็ทำมันยากเย็นเหลือเกิน

....เพราะอดีตดีๆ บางทีก็ลืมไม่ได้........

แต่อดีตดีๆ ก็เป็นความทรงจำที่เจ็บปวด

จนยากที่จะลืม.......@.........