ผมเป็นคนที่แสวงหาความสุขจากการทำงาน     โชคดีที่มีโอกาสเลือกงานที่ตนรักและเห็นคุณค่า      และโชคดีที่ได้เรียนรู้แยกแยะคุณค่างานแต่ละแบบไว้พอสมควร

         เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ ๒๓ ธค. ๔๙ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการแผนงานของ สสส.     มีการตั้งคำถามว่า ผู้จัดการแผนงานของ สสส. ควรมีคุณลักษณะอย่างไร     มีการเอา ผู้จัดการแผนงานของ สสส. ไปเปรียบเทียบกับ "ผู้ประสานงานชุดโครงการ" ของ สกว.     คำตอบมากมายหลายอย่าง      คือผู้จัดการแผนงานของ สสส. ต้องมีคุณสมบัติหลายข้อ     ข้อสำคัญคือ มีความสุขความพอใจที่ได้เห็นผลงานความสำเร็จของผู้อื่น 

          โชคดีที่ตอนเป็นผู้อำนวยการ สกว. ผมนึกออกว่า     คนที่ทำงานที่ สกว. ไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้เอง    ต้องอาศัยนักวิจัย     ดังนั้นคนของ สกว. ต้องรู้จักมีความสุขจากการได้ช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยมีผลงานหรือความสำเร็จ     คนของ สกว. ต้องมีความสุขจากการได้เห็นหรือสัมผัสความสำเร็จของนักวิจัย     ด้วยเหตุนี้ผมจึงค่อยๆ เรียนรู้ทักษะในการชื่นชมผลสำเร็จของผู้อื่น     ค่อยๆ พัฒนาทักษะในการเสาะหาความสำเร็จของผู้อื่นมาชื่นชม

          ยิ่งมาทำงาน สคส. เราเน้นเอาเรื่องราวความสำเร็จเล็กๆ มาเล่าและชื่นชมยินดี     เราเรียนรู้หลักวิชาเรื่อง AI - Appreciative Inquiry    ผมยิ่งได้เรียนรู้ทักษะในการมีความสุขจากการได้รับรู้และเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น    ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการหาความสุขจากการทำงาน empower ผู้อื่น

          เมื่อ ๒ สัปดาห์ก่อน ดร. มาลี มาบอกว่าตอนอยู่ สกว. คนกลัวปากของผม     ที่ไปเที่ยววิพากษ์วิจารณ์ (สมชื่อ) จนคนเขาขยาด  แต่พอมาทำ สคส. น่ารักขึ้นมาก   

          งาน สคส. เป็นงาน KM     เราเน้นทำ KM ในกิจกรรม KM     ซึ่งหมายความว่าเราเน้นส่งเสริมการนำกิจกรรม KM ที่ได้ผลดี มาชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน     การทำงานแบบนี้จึงให้ความสุข ๒ - ๓ ชั้น

วิจารณ์  พานิช