พรุ่งนี้ 16 มกราคม เป็นวัน ครู จึงขอนำบทกลอน ของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ มาฝากให้ได้อ่านกัน....ให้ระลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูกันนะครับ

ครูคือใคร

ใครคือครู

ครูคือใคร

ในวันนี้

ใช่อยู่ที่

ปริญญา

มหาศาล

ใช่อยู่ที่

เรียกว่า

ครูอาจารย์

ใช่อยู่นาน

สอนนาน

ในโรงเรียน

ครูคือผู้

ชี้นำ

ทางความคิด

ให้รู้ถูก

รู้ผิด

คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์

รู้ยาก

รู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยน

แปลงสู้

รู้สร้างงาน

ครูคือผู้

ยกระดับ

วิญญาณมนุษย์

ให้สูงสุด

กว่าสัตว์

เดรัจฉาน

ปลุกสำนึก

สั่งสม

อุดมการณ์

มีดวงมาน

เพื่อมวลชน

ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น

นักสร้าง

ผู้ยิ่งใหญ่

สร้างคนจริง

สร้างคนกล้า

สร้างคนเก่ง

สร้างคนให้

ได้เป็นตัว

ของตัวเอง

ขอมอบเพลง

 

นี้มา

 

บูชาครู

 

               ในวงการจัดการความรู้ ผมคิดว่าแต่ละท่านก็มีครูในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ บล็อกเกอร์ท่านใดมีใครเป็นครูในเรื่องอะไร ก็เอาวันที่ 16 ม.ค. นี้  เป็นวันระลึกนึกถึงกันนะครับ  สำหรับผมแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ สคส. นำโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และทุกท่านใน สคส. ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ แห่งgotoKnow  และบล็อกเกอร์ทุกคนทั้งที่ผมได้เข้าไปแลกเปลี่ยนและที่ไม่ได้เข้าไปแลกเปลี่ยนคือครูของผม...ขอให้มีความสุขตามอัตภาพนะครับ