" ภาวะผู้นำของผู้บริหาร............. (กำมะลอค่ะ) "


ภาวะผู้นำของผู้บริหารจะทำให้องค์กรมีชีวิตชีวา..........

 บันทึก..  พยาบาลชุมชนปากพะยูน " ภาวะผู้นำของผู้บริหาร....... (กำมะลอค่ะ) "
  
         

      ความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ         

      การปฏิบัติงานของดิฉัน ในฐานะพยาบาลชุมชน บ้านกลาง ของเขตเทศบาลปากพะยูน เท่ากับว่าดิฉันเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนแห่งนั้น......สำคัญตนเอาเองค่ะ...............

           การปฏิบัติงานของดิฉัน ในฐานะพยาบาลชุมชนบ้านกลาง ของเขตเทศบาลปากพะยูน  เท่ากับว่าดิฉันเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนแห่งนั้น.........สำคัญตนเอาเองค่ะ (ผู้นำ (leader)  หมายถึง บุคคลที่กลุ่มมอบหมายให้ควบคุมหรือประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่ม (Fiedler, 1967)และผู้นำคือบุคคลที่ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งให้นำกลุ่มและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม และเพื่อทำหน้าที่หัวหน้าของกลุ่ม (Putti, 1997) สรุปได้ว่าผู้นำหมายถึงบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการแต่งตั้ง เลือกตั้งให้รับผิดชอบงานของหน่วยงานกลุ่ม และสามารถปฏิบัติงานของกลุ่มให้สำเร็จ จำเป็นต้องใช้ภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย)  ดิฉันจำเป็นต้องใช้ภาวะผู้นำในการดำเนินการขับเคลื่อนงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ(ภาวะผู้นำ (Leadership)  หมายถึง  กระบวนการของการใช้อิทธิพลต่อการกระทำ พฤติกรรม ความเชื่อและความรู้สึกของประชาชนไปในทิศทางที่ต้องการ และเป็นบุคคลที่มีบทบาททั้งหลายที่พึงคาดหวัง (Kotter, 1988) และมีอิทธิพลต่อการยอมรับของบุคคลในกลุ่มและยอมปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้โดยไม่ต้องใช้กำลังบังคับ)

      ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร         

      ในองค์การทุกขนาดย่อมประกอบไปด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ปฏิบัติงานตามที่องค์กรกำหนดไว้แต่การปฏิบัติงานในองค์กรนั้นหากขาดผู้นำในการปฏิบัติงานแล้ว  งานจะไม่สามารถดำเนินการไปได้เปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือ.............................

      แต่ถ้าหากมีผู้นำที่ไม่มีภาวะผู้นำ การปฏิบัติงานในองค์กรนั้นก็จะไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผลผลิตที่ได้อาจจะเป็นไปตามที่กำหนด  แต่ผู้ปฏิบัติจะขาดชีวิตชีวาในการทำงาน และอาจเกิดความไม่พึงพอใจและความขัดแย้งได้ (Bennis & Nanus, 1985)ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารจะทำให้องค์กรมีชีวิตชีวา สามารถดำรงอยู่ได้และสามารถพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่พึงประสงค์ และผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่ดี จะเป็นแสงสว่างขององค์กรที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อรุณ, 2533)

      การเป็นพยาบาลชุมชนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก  การทำงานที่ดี(ของดิฉัน..........เองค่ะ) อาศัยหลักกูและหลักครูมาผสมกัน


 

 

คำสำคัญ (Tags): #พยาบาลชุมชน
หมายเลขบันทึก: 7259เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2005 18:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 07:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี