ถึงพนังงานทุกท่าน

aim at success company limited

 

เรื่องการเข้าเว็ปบอร์ดของบริษัท

ให้พนัหงานทุกท่านเข้าเว็ปบอร์ดของบริษัทโดยทาง www.gotoknow.org/aasc  แล้วลิงค์ต่อมาที่ชื่อบริษัทที่อยู่ทางด้านขวา คำว่า aasc นั้นเป็นชื่อย่อของบริษัท aim at success นั่นเอง และขอความร่วมมือเพื่อนๆทุกคนพยายามเข้ามาที่เว็บบอร์ดของบริษัทให้บ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากเป็นที่ใช้สื่อสารกันภายในบริษัทด้วยอีกทางหนึ่ง

และหากใครมีไอเดียในโครงการจัดฝึกอบรมใดๆก็เสนอเป็นบันทึกทิ้งไว้ที่หน้าเว็บของบริษัทก็ได้ เมื่อผมพิจารณาองค์ประกอบต่างๆของโครงการแล้วจะแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบเป็นรายโครงการไปเพื่อเปิดประชุมหาข้อสรุปอีกต่อไป

ส่วนเรื่องการเปิดบริษัทจำลองอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

        

                                  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วีระพงษ์ความเห็น (0)