การทำงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องประสบพบเจออยู่ทุกวัน ดังนั้นการจะอยู่กับงานอย่างไรให้มีความสุขเป็นสิ่งสำคัญ โดยส่วนตัวแล้วผมได้ทำงานที่ชอบทำให้ประสพกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิตไม่มากนัก แต่ได้รับผิดชอบทางด้านนี้ด้วยจึงอย่าขอควสามอนุเคราะห์ จากทุกท่านช่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในงานที่ทำ