หลวงพ่อพยอมวอนสอนให้ฟัง

 เช้าวันอาทิตย์ เช้า KM เน้นการฟัง

 เก็บตกวันเด็ก ฟังทำธรรมะ จากหลวงพ่อพยอม ท่านเทศน์สบายๆให้เด็กๆฟัง เป็น เรื่องเล็ก เล็ก เก็บไว้ทำ

 ท่านเล่าว่า "หูฟังธรรมะ อย่าเป็น หูกะทะ ฟังแล้วรั่ว"

 "ต่อยอดได้ว่า หูที่เราฟัง ดังที่หู กู่เข้าใจ ฟังสบายใจ ฟังไทยไทย ใจสุนทรียสนทนา ฟังที่เขาเล่าว่า นำมาพัฒนาต่อให้ก้าวไกล"

 "หลวงพ่อพยอม ท่านว่า หูกะทะ มันรั่ว ฟังแล้วไม่เข้าตัว ไม่เข้าใจ ต้องร่วมฟังแบบเข้าใจ ฟังแล้วนำไป ปรับ/ปรุง/พัฒนา เด็กๆต้องหัด ผู้ใหญ่ก็ต้องรับ หัดฟัง หัดเข้าใจ หัดทำใจ ไทยต้องเจริญ"

 ธรรมะวันเด็ก เรื่อง เล็ก เล็ก เก็บไว้ทำ ฟังอย่างระวัง นำไปทำเพื่อ พัฒนา ครับ

JJ2007