ตอน : โรคร้ายภัยเงียบของพ่อวิจิตร            โรงแรมหมูของพ่อวิจิตร เริ่มมีปัญหาค่อนข้างมาก เพราะคนในชุมชน หรือแม้แต่ห่างไกลชุมชนออกไป มาใช้บริการ