หลังจากทำงานหนึ่งสำเร็จลง ผมมักจะตบบ่าตัวเองเบาๆ แล้วพูดว่า ดีมาก เพื่อนยากไปเราไปฉลองกันแล้วผมก็จะพา จิตใจที่เรียกร้องรางวัลตอบแทน นั้นไปนั่งทานไอศครีม หรือไม่ก็ไปทาน โรตีชามมี (โรตีอาหรับ) ของโปรด จากการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้จิตใจได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงที จิตใจที่ทำงานนั้น มักปรารถนาที่จะได้รับบางสิ่งเสมอ หลังจากที่มันได้รับรางวัลแล้ว มันก็จะพร้อมสำหรับงานใหม่ที่จะเข้ามา