SAD KM Workshop : Succes Story Mapping "ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

SAD KM Workshop : Succes Story Mapping
"ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

5. จิตสำนึก
สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้เลยค่ะ

ม.ศิลาปากร  มีอยู่หลายวิทยาเขตแต่มีจุดรวมในการ  รับน้องใหม่  ด้วยเจตนารมณ์  “Spirit  of  Slipakorn” (สกุล ปุณยทัต 1/6)
ให้ความจริงใจ (พีระ ทองมี 2/3)
การสร้างความไว้วางใจ  เพื่อให้นักศึกษารับฟังคำแนะนำ (ชำนาญ ติรภาส 5/4)
ฐานจิตสำนึก (สุทัศน์ บุรีภักดี 2/9)
เกิดความรัก  ความศรัทธาในสถาบัน (สุชาดา วรกาญจน์ 5/8)
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย (ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร 1/7)
ใช้กิจกรรมที่นิสิตคิดภายใต้กรอบ (สุรศักดิ์ เครือหงส์ 2/7)
ศรัทธาในมหาวิทยาลัย (สายัณ พุทธลา 5/1)
การให้เกียรติ/ยอมรับกัน (จารียา อรรถอนุวัติ 4/1)
จิตสำนึกที่ดีขอบรุ่นพี่ (จิระพล ศรีเสริฐพล 3/9)
รู้จักสามัคคี (สายัณ พุทธลา 5/1)
ความรัก  ความศรัทธาและความสามัคคี (สุทัศน์ บุรีภักดี 2/9)
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการทำงานและสำนึกคิด (สกุล บุณยทัต 1/6)
จิตสำนึกของนักศึกษา (ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร 1/7)
สร้างความเป็นผู้นำ  อดทน  สู้งาน  พี่ดูแลน้อง  อยู่ด้วยความสามัคคี  มาก่อนเป็นพี่  มาทีหลังเป็นน้อง  มาพร้อมกันเป็นเพื่อน (อาคม  กาญจนประโชติ 1/4)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72136, เขียน: 11 Jan 2007 @ 17:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)