สุขศึกษา กับ ประชาสัมพันธ์

ซึ่งก็คือ การให้สุขศึกษา(Health Education) นั่นเอง ท่านจึงจะสามารถ สร้างสุขภาพ และ ซ่อมสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

สุขศึกษา (Health Education) หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ด้านสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อประชาชน

หน่วยงานสาธารณสุข มักเอาคำสองคำนี้มาใช้ร่วมกันเป็น สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เมื่อทำงานไป ก็มักลืมเลือน งานสุขศึกษา เน้นแต่ งานประชาสัมพันธ์  ซึ่งก็เน้นเฉพาะด้าน สื่อมวลชน เป็นส่วนใหญ่

ทั้งที่ ความสำคัญของกระบวนการป้องกันโรค ควบคุมโรค ตลอดจน รักษาโรค อยู่ที่ การให้สุขศึกษา (Health Education)

แต่การให้สุขศึกษา มันไม่ เป็นข่าว มันไม่ดัง

ผู้รับผิดชอบงานทุกงานคงต้องทบทวน บทบาทภารกิจ ให้ชัดเจนว่าทุกงานควรสนใจการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพ คือ การให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค และ การรักษาโรค ซึ่งก็คือ การให้สุขศึกษา (Health Education) นั่นเอง ท่านจึงจะสามารถ สร้างสุขภาพ และ ซ่อมสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ส่วนผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ หากไม่สามารถทำบทบาทด้านสุขศึกษาได้ ก็น่าจะปรับเปลี่ยนภารกิจเป็น งานประชาสัมพันธ์ เดี่ยวๆ หรือเปลี่ยนชื่อเป็นงานลูกค้าสัมพันธ์เหมือนกับเอกชนให้มันรู้แล้วรู้รอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog Officeความเห็น (0)