วันนี้ผมขอย้อนกลับไปคุยเรื่องประสบการณ์ความสำเร็จของกลุ่มเม็กดำ ว่าสาเหตุที่สำคัญของความสำเร็จคือ การมีนักบริหาร ๕ ดาวอยู่ในสถาบันการศึกษานั้น ซึ่งผมคิดว่า เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง อย่างยิ่งยวด

 

ทีนี้ ผมก็มานั่งพิจารณาจำแนกว่า ดาวทั้ง ๕ ดวงนั้นเป็นอะไรบ้าง จึงมาได้ข้อสรุปคร่าว ๆ ว่า ดาวทั้ง ๕ ประกอบด้วย

  

ดวงที่ ๑   ความรู้ในการทำงาน ว่า ควรจะนำความรู้ชุดใดมาทำ หรือปฏิบัติในเวลาใด โดยการดูเป้าหมายของงาน เป็นหลัก

  

ดวงที่ ๒   ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน  รู้ซึ้งว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่นั้นมีข้อดี ข้อด้อย อะไรบ้าง โดยปากไม่เสียเวลาสาละวนกับการคาบคัมภีร์

  

ดวงที่ ๓   ความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานตามความรู้และความเข้าใจที่มี อันนี้เป็นความสามารถที่เอาอย่างได้แต่เลียนแบบกันไม่ได้ครับ

  

ดวงที่ ๔   คือ ความจริงจังในการทำงาน ถึงลูกถึงคน ไม่ปล่อยจังหวะของงานให้ทิ้งว่าง หรือขาดตอน ทำงานทุกอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างพลังกลุ่มและเครือข่ายอย่างเป็นจริงเพื่อจะให้เกิดผลงานตามที่ตั้งใจไว้

  

ดวงที่ ๕   คือ ความจริงใจในการทำงาน ไม่มีซ่อนเงื่อนซ่อนกล ที่ทำให้เกิดข้อระแวงสงสัยกับผู้ร่วมงาน และสมาชิกเครือข่าย ทำให้เกิดความไว้วางใจและเกิดพลังในการทำงานที่เป็นจริง

  

จากลักษณะ ๕ ดาวของผู้บริหารแห่งกองพลเม็กดำ ทำให้ผลงานของสถาบันและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเอาเยี่ยงอย่าง

สำหรับสถาบันอื่น

ผมคิดว่ายังไม่สายเกินไปที่จะทำตามกลุ่มต้นแบบ ที่เขาทำไว้แล้ว โดยเริ่มจาก

  • การพัฒนาความรู้ ให้ครบถ้วนพอที่จะเริ่มงานได้
  • พัฒนาความเข้าใจในกระบวนการทำงานจากฐานความรู้ที่มี
  • พัฒนาความสามารถหรือทักษะ
  • พัฒนาจิตใจ ให้รู้จัก ขยัน อดทน และ
  • ยกระดับทางจิตใจให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  

ผมคิดว่า ๕ ดาว ดังกล่าวข้างต้นนี้ น่าจะเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้งานประสพผลสำเร็จได้อย่างดี

  หรือใครมีดาวดวงอื่นเพิ่มขึ้นกว่านี้ ก็ลองเสนอเข้ามานะครับ

แต่ไม่น่าจะเป็น "ไปตามดวง" นะครับ