QA วันละดัชนี : 6. งานธุรการ

บอย สหเวช

   งานธุรการ เป็นดัชนีที่ 10.1 ในองค์ประกอบที่ 10  สำหรับงานธุรการ ในการประเมินรอบนี้มีการปรับเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การตัดสิน (เดิม)

 • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 • มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เกณฑ์การตัดสิน (ที่ปรับใหม่)

 • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 • มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  อย่างน้อย 1 เรื่อง
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับ
  มากกว่า หรือเท่ากับ 3.0
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

  ผู้รับผิดชอบในดัชนี คือ คุณวายุส์ แก้วฉิม ซึ่งกำลังเตรียมในเรื่องของคู่มือ และเรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  การปรับเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจาก
  QA Talk และนำข้อเสนอแนะของกรรมการมาปรับปรุง (คลิ๊ก)

           ความพึงพอใจในงานธุรการครั้งที่ผ่านมา (คลิ๊ก)                                                                                 บอย สหเวช
                                                                                 10 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#ดัชนีที่10.1-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 71923, เขียน: 10 Jan 2007 @ 18:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • เยี่ยมเลยครับ
 • แวะมาขอบคุณครับผม
วายุส์
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ขณะนี้ผมกำลังออกแบบสอบถามของงานธุรการอยู่ครับ เด๊ยวก็จะเชิญบุคลากรในงานธุรการพูดคุยกันด้วยครับ