กลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนังจัดโครงการร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติดนักศึกษา กศน.

negtawan
พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนัง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนัง ประกอบด้วย  อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด  อำเภอพระพรหม  และอำเภอสิชล  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดโครงการ ฝึกอบรม " ร่วมใจสานฝันต้านยาเสพติด "  ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด  ให้แก่นักศึกษาแกนนำเพื่อให้นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีทักษะชีวิต  ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  ของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และสังคม  และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนและสังคมต่อไปได้   การจัดการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  และเยาวชนในโซนลุ่มน้ำปากพนัง  กลุ่มเป้าหมายจำนวน  300  คน   ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่  20  -  22  มกราคม  2550  โดยใช้สถานที่  โครงการพัฒนาพี้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเชิญท่านวิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันที่  20- มกราคม  2550  เวลา 18.00  น.  และมีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมาเสนอต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนัง

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพชีวิต

หมายเลขบันทึก: 71789, เขียน: 09 Jan 2007 @ 23:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
 ผมก็เป็นอีกคนที่มีความชื่นชมกับผู้ที่อาสามาให้ความรู้กับผู้ขาดโอกาส  เพราะผมเคยเป็นเช่นนั้นาก่อน กว่าจะมาถึงวันนี้  อยากให้คุณเป็นผู้ให้ เป็นมือบน ( มีความสุขนะครับ)  ซึ่งถือเป็นทานอันใหญ่หลวง  ผลบุญคงจะตอบแทนอย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่ให้ทานด้วยความรู้  อยากทำต่อไป  ขอเป็นกำลังใจ  จาก...ผู้เคยขาดโอกาส  และได้ กศน. เป็นตัวเริ่มต้น