ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดอยาก คนเรา ก็เหมือนกับต้นไม้ สมัยเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย  พอโตขึ้น ว่าก็ไม่นอน สอนก็ยาก