"โอ้...โอ...เจ้าผีเสื้อเอย ก่อนเคยถลาเล่นลม
       
       แทรกแซมแกมพันธุ์ไม้ชวนชม หนอลมพาเจ้าไปแห่งใด หนอลมพาเจ้าไปแห่งใด
       
       ใครเล่าใจร้ายบึ้งตึง เด็ดดึงฉีกทิ้งปีกงาม เด็ดดึงฉีกทิ้งปีกงาม
       
       ข้าอยากจะถามใครนะทำเจ้าเอย ข้าอยากจะถามใครนะทำเจ้าเอย ..."  (ซ้ำ 2 รอบ)

คลิกฟังเพลง

  ที่มา: www.manager.co.th

ขอมอบบทเพลง เจ้าผีเสื้อเอย  ของวงสองวัย  มอบแด่ครูจูหลิงค่ะ