วันนี้ดิฉั๊นได้บทเรียนหลายอย่างจากการจัดเวที "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" ที่ ม.อ. รายการนี้วัตถุประสงค์มีไม่มากเลยเพื่อชวนคุยแง่มุมการจัดการความรู้ในองค์กร......ตั้งแต่เช้า จนเย็นมีประเด็นให้ดิฉั๊นเรียนรู้ได้ตลอดเวลา....หลังจากเสร็จภารกิจ...ดิฉั๊นรวบรวมสิ่งที่เรียนรู้ได้ในวันนี้ไว้ก่อนที่จะลืมเลือนไป  "เรียนรู้เรื่องที่ควรยอม เรื่องที่ไม่ควรยอม"   "เรียนรู้เรื่องสุ่มสี่สุมห้า"    "เรียนรู้เรื่องการกำกับติดตาม" และ   "เรียนรู้ข้อเสียของความใจดีที่ดิฉั๊นคิดในมุมเดียวตลอดว่าเป็นจุดแข็งของตัวเอง" .....นี่ยังไม่รวมเทคนิคที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในกระบวนการ...