ณัฐพร 8

ดูหนังที่เอกมัยอีกที่หนึ่ง

14 พ.ย. 2548

วันนี้เดินทางไปดูหนังอีกที่หนึ่งที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคราวนี้เป็นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ เอกมัย เป็นหนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และบุคคลสำคัญต่าง ๆ ซึ่งที่นี่จะมีแต่เด็ก ๆ มาดู ตั้งแต่ชั้น ประถมถึงมัธยม ซึ่งพอเราเข้าไปก็กลายเป็นเด็กโข่งทันที การเดินทางก็ลำบากพอดูเหมือนกันเพราะฝนตกลงมา

วันนี้มาดูหนังที่เอกมัยตามที่ได้รับมอบหมายเลยไม่ได้เข้าไปที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วันพรุ่งนี้ถึงจะเข้าไปฝึกงานต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณัฐพรความเห็น (0)