สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ  มีประวัตการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณและในปัจจุบัน ก็จะมีการนำมาใช้มากขึ้นทั้งในด้านความงาม  การรักษาโรค