ใครคิดจะมีกิ๊กต้องระวังตัวไว้ให้ดี ถ้าไม่ต้องการติดเอส์โดยไม่จำเป็น ควร safe sex หรือถ้าหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง