ความมั่นคงของมนุษย์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อยากบอกว่าเคยอยู่แบบมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากันนานแล้ว เมื่อความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ชาวบ้านกระโดตามไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อของทุนนิยม วงจรของการเมืองจึงถึงโค้งของการปฏิวัติรัฐ-ไม่ประหาร แล้วคงค่อย ๆ เป็นประชาธิปไตย ระบบสังคมไทยก็คงเป็นเช่นนี้ไปอีกนาน การศึกษาเพื่อความเจริญงอกงามของมนุษย์นั้นคงเป็นระบบเสริมของการดำเนินงานของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย สิ่งที่คณะรัฐบาลทำก็คงต้องอยู่รอดให้ได้ก่อน การทำให้มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ปราศจากความกลัว ความรู้สึกหิว (เฉพาะคนทั่วไปที่ไม่คดโกง) ประการนี้นั้น่าจะเป็นภาระรองลงไป ถ้าจะทำให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้วยแล้วคงยิ่งยากขึ้นไปอีก

การรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้คงทำได้ยากแต่ถ้าแบ่ง ๆ กันเรียนรู้ ช่วย ๆ กันป้องกันและช่วยเหลือกันในกลุ่มหรือสังคมโลก ไม่เอาเปรียบและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีอิทธิพลกินอิ่มเพียงกลุ่มตน ถ้าทำไม่ได้โลกก็คงปั่นป่วนวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละครับ