ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ


เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ"(วันที่ 25-26 มีนาคม 2566) ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะและวิชาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะงานขยายพันธุ์ไม้ผล เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพหรือผลิตเพื่อใช้งานเอง รวมถึงถ่ายเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ จากงานสอนและงานวิจัยสู่ผู้ใช้โดยตรง โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร.(034) 351889 หรือ โทรสาร (034) 351889
 


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท

(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

โดยการจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 – 2 หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม


กำหนดการฝึกอบรม วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. เครื่องมือและการใช้เครื่องมือ ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องมือ สำหรับงานขยายพันธุ์ไม้ผล (อ.วันชาติ นิติพันธ์)
10.30 – 11.00 น. การปักชำกิ่งไม้ผล(อ.วันชาติ นิติพันธ์)
11.00 - 12.00 น. การเตรียมฮอร์โมนเร่งรากและการฝึกปฏิบัติ(นายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุปักชำ(อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
14.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการเตรียมกิ่งและปักชำ (อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
15.00 – 17.00 น. ระบบการทำงานและการประกอบกระบะพ่นหมอกอย่างง่ายเพื่อใช้ในงานปักชำและอนุบาลกิ่งพันธุ์ และฝึกปฏิบัติ (นายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว และนายสามารถ เศรษฐวิทยา)
17.00 – 17.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม

กำหนดการฝึกอบรม วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
08.30 – 09.00 น. เทคนิคการตอนกิ่งไม้ผลให้ออกรากดีและรวดเร็ว(อ.วันชาติ นิติพันธ์)
09.00 – 10.30 น. ปฏิบัติการตอนกิ่งไม้ผล (อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
10.30 – 11.00 น. การทาบกิ่งไม้ผลให้ประสบความสำเร็จ (อ.วันชาติ นิติพันธ์)
11.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการทาบกิ่งไม้ผล(อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การติดตาและต่อกิ่งไม้ผล (อ.วันชาติ นิติพันธ์)
14.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการการติดตาและต่อกิ่งไม้ผล (อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ เศรษฐวิทยา และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
16.00 – 17.00 น. เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะชำและแปลงสาธิต (อ.วันชาติ นิติพันธ์ นายสามารถ และนายสุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว)
17.00 – 17.30 น. สรุปตอบข้อซักถาม และมอบใบประกาศนียบัตร

***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***
*****แถมฟรี ตันพันธุ์ไม้ผลท่านละ 1 ชุด มูลค่า 450 บาท (มะม่วง,มะนาว และเลม่อน) และฮอร์โมนเร่งรากขนาด 100 ซ๊ซ๊ ท่านละ 1 ขวด พร้อมทั้งคู่มือการขยายพันธุ์พืชจำนวน 1เล่ม******
 

หมายเลขบันทึก: 711758เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2023 14:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2023 14:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มาจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี