หวังว่าสงครามยาเสพติดภาคสองคงได้น้ำได้เนื้อ


หวังว่าสงครามยาเสพติดภาคสองคงได้น้ำได้เนื้อ

16 ธันวาคม 2565

: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น) [1]

 

สงครามยาเสพติดภาคแรก

ย้อนอดีตการปราบปรามยาเสพติดครั้งใหญ่แบบถอนรากถอนโคนสมัยรัฐบาลทักษิณช่วงตั้งแต่ปี 2546-2549 ด้วย “ยุทธศาสตร์ประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดกับยาเสพติด” ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546[2] ในสมัยนั้นข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นรู้จักกันดี เพราะเป็นฝ่ายปฏิบัติการปราบปราม ป้องกัน ฟื้นฟู อปท. เป็นด่านหน้าแต่ระวังหลัง[3] เพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพ ที่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในพื้นที่ ลองมาดูความต่อเนื่องในสงครามยาเสพติดภาคสอง

 

พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล 

มีการรวบรวมพฤติการณ์ของผู้มีอิทธิพล เพื่อให้การหาความหมาย และนิยามต่อเป้าหมายได้ง่ายขึ้น วิธีการแยกแยะผู้มีอิทธิพลนี้ใช้มาแต่สมัยสงครามยาเสพติดภาคแรก ซึ่งได้ผลมากในระดับหนึ่ง เพื่อสาวหาตัวการ ตัวต้นเหตุ ปัจจุบันจำแนกได้เป็น 16 พวก[4] คือ (1) นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ (2) ฮั้วประมูลงานราชการ (3) หักหัวคิวรถรับจ้าง (4) ขูดรีดผู้ประกอบการ (5) ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี (6) เปิดบ่อนการพนัน (7) ลักลอบค้าประเวณี (8) ลักลอบนำคนเข้า-ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย (9) ล่อลวงแรงงานไปยังต่างประเทศ (10) แก๊งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว (11) มือปืนรับจ้าง (12) รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กำลัง (13) ลักลอบค้าอาวุธสงคราม/ปืนเถื่อน (14) บุกรุกที่ดินสาธารณะ/ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (15) เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะ (16) ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ข่าวการปราบปรามยาเสพติด เกิดการฆ่าตัดตอนนับพันศพเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อธิบายได้ 2ทาง คือ โดยปฏิบัติการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ (ตำรวจทหาร) หรือ ปฏิบัติการของพวกเดียวกันเอง เพื่อตัดตอนตัวเล็กไม่ให้ไปถึงตัวการใหญ่ การตัดตอนเจ้าหน้าที่รัฐมีโอกาสน้อย เพราะมีการตรวจสอบจากบัญชีดำ หรือบัญชีผู้มีอิทธิพล ที่ฝ่ายปกครองและตำรวจพื้นที่ได้จัดทำไว้น่าเชื่อถือ แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้า จึงมีข่าวในสงครามยาเสพติดภาคแรกว่า บุคคลอิทธิพลสูงสุดสาวแตะไม่ถึง แม้จะมีข่าวผู้มีอิทธิพลสูงอยู่ แต่การกลับลงไปมีอิทธิพลต่อลูกน้อง หรือเส้นสายยาเสพติดในระดับล่างๆ จึงไม่มี กล่าวคือบุคคลอิทธิพลสูงเหล่านี้จะหยุดการเคลื่อนไหวเรื่องยาเสพติดไปเฉยๆ เพื่อมิให้สาวถึงตนเอง นี่คือสังคมไทยที่อุดมไปด้วยระบบอิทธิพล ระบบอุปถัมภ์เส้นสายคอนเนกชั่น 

 

ปฐมเหตุสงครามยาเสพติดภาคสอง

ปัญหายาเสพติดมีมาช้านาน สมัยเมื่อสี่สิบปีก่อนจำได้ไหม ราชายาเสพติดคือขุนส่า[5] ที่เป็นฐานยาเสพติดในย่านภูมิภาอาเซียนนี้มานานร่วมหลายทศวรรษ ว่ากันว่ายาเสพติดนี่แหละที่สร้าง “คอนเนกชั่นทางการเมือง” เป็นเงินทุนในสนามเลือกตั้ง นับแต่สมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ลามมาถึงอดีตนักการเมืองที่ถูกแบล็กลิสต์จากสหรัฐอเมริกา มาจนถึงปัจจุบัน มันคือแป้ง เงินซื้อกล้วย และ จีนเทา (ดำ) ในที่สุด เสียงสะท้อนยอดเงินซื้อเข้าตำแหน่งนักเรียนนายสิบตำรวจ[6] อาจเป็นเสียงสะท้อนที่ชี้เบาะแสอะไรได้บางอย่าง

สถานการณ์ยาเสพติดในท้องถิ่นปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของ อปท. โดยเฉพาะในเขตชนบทบ้านนอก และเขตเมือง ชุมชนเมือง ท้องถิ่นต้องรับมือกับปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสังคมปัญหาหนึ่ง แต่ปรากฏว่า “ยาเสพติด” ไม่อยู่ใน "หน้าที่และอำนาจ"[7] งบซื้อสารตรวจยาเสพติด อปท.ต้องอุดหนุนตำรวจ อปท.ตรวจเองไม่ได้ เพราะมิใช่หน้าที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมิได้เป็นเจ้าพนักงานสอบสวน และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แต่อย่างใด แต่ อปท. กลับถูกสั่งการให้ทำหน้าที่ป้องกันฟื้นฟูยาเสพติด มี MOU[8] ร่วม ป.ป.ส. ราชทัณฑ์ ตำรวจและสาธารณสุข 

ภารกิจของ อปท. จึงปิดทองหลังพระ แม้จะบอกว่าเป็นภารกิจก่อนการเสพ แต่ภารกิจจัดการต้นตอ การจำหน่ายยาเสพติด อปท.ยังไม่มีอำนาจ อปท.เพียงนั่งดูทำตาปริบๆ ทำได้เพียงเท่าที่ทำ อปท.เคยทำมาแล้วในสมัยสงครามภาคแรกเมื่อปี 2546 แต่หลังรัฐบาล คสช.มาถึงปัจจุบัน ภาครัฐใส่ใจปัญหายาเสพติดน้อยลง แม้ว่ารัฐบาล คสช.จะมีอำนาจเต็ม มีข้อสังเกตว่า การขับเคลื่อนนโยบาย ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งการปฏิบัติตรงหรือการออกอีเวนต์สร้างภาพก็ตาม ช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่มีข่าวใหญ่การเผายาเสพติดของกลาง จึงทำให้การมียาเสพติดเป็นเรื่องปกติของสังคม เพราะมิได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของมันที่มีต่อสังคม 

ลึกๆ นักการเมืองในรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจ จะไม่ห่วงฐานเสียงประชาชน ไม่ผูกติดกับการเลือกตั้ง ไม่ดีไปกว่านักการเมืองที่มาจากเสียงเลือกตั้ง แม้ว่ารัฐบาลประเภทนี้จะมีอำนาจมากกว่า จะใช้อำนาจอย่างไร ในทางที่ถูกที่ควร ประชาชนย่อมไม่คัดค้าน และไม่ต่อต้านแน่นอน เช่น การใช้อำนาจตามมาตรา 44

มีข้อตำหนิคำถามข้อฉงนมากมาย เหตุใดยาเสพติดเช่นยาบ้ามีราคาถูก (คนเสพเข้าถึงได้ง่าย) ทำไมยาเสพติดจึงมีมากมาย ของกลางยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้มีการควบคุมอย่างไร หายไปไหน มีการกั๊กยาไว้หรือไม่ มีจำนวนมากน้อยเพียงใด ตรวจสอบจำนวนของกลางได้ไหม

ต่อคำถามว่า ฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายปกครองทราบหรือไม่ว่า ใครเสพ ใครค้า และเมื่อรู้ตัวแล้ว ได้ดำเนินการต่ออย่างไร ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) ประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อใด จังหวัด อำเภอ ประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อใด ประชุมสรุปว่าอย่างไร ใช้งบประมาณทำอะไรบ้าง การเหลียวแลติดตามผลยาเสพติดเป็นอย่างไร มิใช่ว่าเมื่อจะมีการเลือกตั้งที ก็มาเขียนนโยบาย มาขยับอีกที 

นี่เพิ่งมาขยับกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ฆ่าหมู่ (ยิง-ฟัน-แทง) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านอุทัยสวรรค์ อบต.อุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ทำให้เด็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ถึง 38 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565[9] จากฝีมือของอดีตข้าราชการตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการเหตุมีพฤติการณ์พัวพันยาเสพติด(ยาบ้า) และการเสพยาเสพติด

ถือเป็น drama addicted แห่งปี เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก ขอบคุณที่จะมีการเลือกตั้งปีหน้า นโยบายนี้จึงถูกพูดถึงอีกครั้ง รัฐประกาศ “ลุยปราบยา-ปืนวาระแห่งชาติ” [10] ซึ่งนักข่าวตั้งข้อสังเกตว่า การโทษแค่ยาบ้า แล้วก็ประกาศสงครามยาเสพติด เป็นการแก้ปัญหาที่ตื้นเขิน[11] ง่ายดี 

การโปรโมทกระจายเผยแพร่ข่าวสารมากมายในการโชว์ผลงานการปราบปรามยาเสพติด ในหลากหลายมิติ เช่น การจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่[12] เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่[13] การป้องปรามคดีต่างๆ จากสาเหตุการเสพยา ข่าวคนเมายาบ้า ปรากฏเป็นข่าวก่ออาชญากรรมแทบทุกวัน แต่ในอีกด้าน รัฐบาลห่วงมากในการรักษาภาพพจน์ ข่าวการขับเคลื่อนปราบปรามยาเสพติด การบำบัด การแสกนค้นผู้ป่วยผู้เสพ ที่ผ่านมาหลายปีไม่ปรากฏข่าวใหญ่ การแจ้งเบาะแสของชาวบ้าน ไม่ได้รับการเหลียวแล

 

ยาบ้ามีมากราคาถูกเพราะเหตุใด

แก้กฎหมายการครอบครอง “ผู้เสพเป็นผู้ป่วย” เพื่อส่งไปบำบัด ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565[14] แก้ปริมาณยาเสพติดตามหลักสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ มิใช่ผู้ค้ายาบ้าจำนวนไม่เกิน 15 เม็ด หรือน้ำหนักไม่เกิน 375 มิลลิกรัม[15] เป็นอีกมิติหนึ่งของการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดจำนวนคดี และ ลดจำนวนผู้เสพลง แต่คงมิใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัตินัก เพราะยาเสพติดราคาถูก ยังมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขาย จำหน่ายทั้งในเรือนจำ (ผู้คุม-ผู้ต้องขัง)[16] และที่จำหน่ายทั่วไปด้วย

แม้ข้อมูล ป.ป.ส.พบว่า ผู้เสพยาบ้าลดลงต่อเนื่องทุกปี[17] แต่​ยาบ้ากลับราคาถูกลงมาก เหมือนขนม[18] ยาบ้ามีมากหาง่าย เหลือราคาเม็ดละ 2 บาท[19] เพราะมีต้นทุนการผลิตต่ำ ทุนผลิตร้อยขายได้ราคาหมื่น(สิบเท่า)[20] สารตั้งต้นหาได้ง่าย​กิโลกรัมละไม่ถึง 100 นำมาผลิตยาบ้าได้ประมาณ 22,000 เม็ด ค่าขนส่งจาก 3 หมื่นเหลือ 80 บาท เทคโนโลยีเปลี่ยน​ ผลิตได้เร็วมากถึงร้อยเท่า[21] โรงงานผลิตยาบ้าจึงมีต้นทุนเม็ดละ 50 สตางค์ การป้องกันเบื้องต้น ป.ป.ส.จัดระเบียบขนส่งเอกชน[22] เพื่อป้องกันลักลอบขนส่งยาเสพติด พร้อมอัตราโทษปรับ 5 หมื่น

 

ข้อคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบัน

รัฐประกาศ “ปราบยาเสพติดและอาวุธปืน” ไปพร้อมกัน ในประเด็นเรื่อง “อาวุธปืน” ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 เป็นกฎหมายที่เก่ามาก มีผู้ศึกษาปัญหาอาวุธปืน สรุปปัญหาไว้ใน 2 กรณี[23] คือ (1) การมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาต คือ ปัญหาปริมาณอาวุธปืน การถือ “ปืนผิดมือ” การไม่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุม และ ปัญหาการตรวจสอบประวัติอาวุธปืน การจัดเก็บข้อมูลใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน แต่ไม่สามารถตรวจสอบหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุว่ามาจากอาวุธปืนกระบอกใด (2) การมีอาวุธปืนไว้ใครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ ปัญหาการถือ “ปืนผิดมือ” ในปืนของผู้อื่น และ ปัญหาอาวุธปืนไม่มีทะเบียน “ปืนเถื่อน” เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันที่ยากแก่การควบคุม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า การควบคุมอาวุธปืน และควบคุมการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.3 และ ป.4) การเข้มงวดการเบิก-ใช้อาวุธปืนของส่วนราชการ (ปืนหลวง) รวมทั้งการนิรโทษกรรมอาวุธปืนเถื่อนโดยให้นำมาขึ้นทะเบียน[24] เหมือนดังที่กระทรวงมหาดไทยได้ทำเมื่อปี พ.ศ.2518[25] เนื่องจากในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาส่วนราชการต่างๆ ทั้งตำรวจ ทหาร พลเรือน (ฝ่ายปกครอง) ได้ดำเนินการตามโครงการจัดซื้ออาวุธปืนสวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยมีสถิติจำนวนผู้ถือครองอาวุธปืนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก[26] ซึ่งขาดการตรวจสอบควบคุม เป็นช่องทางในการทุจริตต่างๆ ได้ เช่น การเรียกรับหัวคิว การขายครอบครองแบบนอมินี การใช้สิทธิซื้ออาวุธปืนแล้วนำมาโอน(ขาย) ต่อให้บุคคลอื่น ฯลฯ ทำให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่เหมาะสม เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมได้ง่าย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เรื่องยาเสพติดต้องเฝ้าระวังการทะลักเข้าไทย เพราะไทยเป็นทางผ่าน ทางระบายยาเสพติดออกสู่ตลาด นอกจากนี้ยังมียาเสพติดประเภทใหม่ๆ[27] อีกทั้งกระท่อม และกัญชาด้วย ขอฝากข้อคิดข้อสังเกต

(1) เสนอว่ารัฐต้องมีนโยบายเอาจริงเอาจังเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดเชิงรุก บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในทุกมิติแบบครบวงจรและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เช่น การระดมปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องสาวให้ถึง "ต้นตอ" หากมีคดีฟอกเงินต้องสืบสวนด้วย ควรประสานกองทัพ ให้แก้กฎหมายอุดช่องโหว่กันผู้ที่ทำผิดวนเวียนซ้ำซาก[28] มิใช่เพียงการส่งบำบัด ควรป้องกันผู้เสพรายใหม่ด้วย

(2) การฆ่าตัดตอนในอดีต[29] นักการเมืองอดีตตำรวจให้ข้อมูลว่า การปราบปรามอย่างจริงจังทำให้มีผู้เสียชีวิต ไม่ใช่เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียว มีการฆ่ากันเองของพ่อค้ายาเสพติดด้วย พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ส่งให้รายเล็ก แต่ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง และถูกจับบ้าง สุดท้ายเก็บกันเอง จึงเสนอให้ปรับเพิ่มรางวัลการนำจับ[30] ล่อใจเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันจเรตำรวจเปิดแจ้งเบาะแสยาเสพติดทุกประเภท ผ่านทาง JCOMS ออนไลน์[31] เป็นความลับข้อมูลปลอดภัยมีรางวัลนำจับร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์ที่ยึดได้ 

(3) มาตรการป้องปราม โดยการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด[32] ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานป้องกันปราบปราม ในการตรวจสารเสพติดของผู้ใช้บริการ สถานบริการในพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมในการใช้ยาเสพติดเพื่อสันทนาการ และใช้ในการค้นหาผู้เสพยาเสพติดในชุมชน คัดกรองผู้เสพยาเสพติดให้เขาสู่กระบวนการบำบัด ซึ่งจะนำไปสู่การลดอาชญากรรม กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ อปท.ติดตั้งไว้เต็ม อปท. ก็เห็นๆ ส่งยากันที่ไหน ทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ แต่ไม่กล้าบอกตำรวจ การสั่งบอกให้ลบภาพหรือการลบภาพออกง่ายกว่าการจับคนผิดใช่หรือไม่

(4) มาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ในการประพฤติมิชอบ เช่น การรีดเงินผู้ค้าผู้เสพ, รับส่วยสินบนจากผู้ค้า, นำเอาของกลางยาเสพติดที่จับได้วนกลับมาขายใหม่, เจ้าหน้าที่มีเอี่ยวช่วยเหลือกลุ่มยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น

 

การปราบปรามยาเสพติดคงมิใช่เรื่องง่ายหากตั้งต้นไม่ถูก

ปัญหายาเสพติดลึกซึ้งเกินกว่าที่หน่วยงานเดียว หรือส่วนราชการเดียวจะจัดการแก้ไขได้ คำถามคือกระบวนการปราบปรามยาเสพติดเบ็ดเสร็จอยู่ในหน่วยงานใด เป็นคำถามที่รัฐต้องหาคำตอบ คงมิใช่หน้าที่ของ ป.ป.ส.เท่านั้น ต้นตอต้นเหตุสำคัญต้องจัดการแก้ไขให้ได้ก่อนการขนย้ายยา กระบวนการขายยาก็มีการชักชวนหลอกล่อกลุ่มผู้เสพ มีการใช้อิทธิพลคุ้มกันยาเสพติด เพื่อให้การขนย้ายและการจำหน่ายง่ายขึ้น ฝ่ายรัฐแม้จะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นสายสืบก็ตาม ยังต้องต่อสู้กับอำนาจอิทธิพลของฝ่ายตรงข้ามด้วย การควบคุมฝ่ายรัฐมิให้ร่วมในกระบวนการด้วย หรือเป็นตัวการเสียเองจึงบกพร่อง ตรวจสอบควบคุมยาก

รัฐมัวแต่ห่วงเรื่องนโยบายประชานิยม (Populism) จนลืมเรื่องง่ายๆ ที่มีผลต่อสังคมแลคุณภาพชีวิตของคนไป ต่อให้นำนโยบายประชานิยมมาใช้มากเพียงใดก็ตาม มันไม่สามารถไปชดเชยแก้ไขในส่วนที่เสียไปได้เลย เพราะสังคมมันเสียหายไปมากกว่า ฉะนั้น “ประชานิยมโดยไม่คำนึงถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญในหลากหลายมิติ” ย่อมไม่เกิดประโยชน์มากกว่าสิ่งที่มันได้สูญเสียไปแล้ว

นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแม้ไม่ดี แม้ไม่เด่นดัง ก็ยังพอมีนโยบายได้ขายให้ประชาชนได้คิดถึงบ้าง พอจะทำงานตามนโยบายที่ตนได้หาเสียงไว้ แต่รัฐบาลที่มาจากอำนาจ และที่สืบทอดอำนาจ จะเน้นการรักษาอำนาจของตนมากกว่ารักษาประเทศชาติและประชาชน การรักษาอำนาจของตนอย่างเหนียวแน่น ขาดความสนใจในนโยบายที่ตนมีต่อประชาชน ที่มิได้รับปากกับประชาชนไว้โดยตรง เพราะจุดเกาะเกี่ยวจากการเลือกตั้งไม่มี ในครั้งนี้ก็เช่นกัน การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดจะมาทำในช่วง 3 เดือนสุดท้ายคงไม่เกิดผลแน่

เมื่อประเมินในภาพรวมแล้ว แทบจะเรียกว่ารัฐบาลขาดคะแนนในส่วนนี้ไป ด้วยเหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ที่ไม่ต้องอธิบายข้างต้น ยาเสพติดราคาถูกลง เพราะอะไร การรณรงค์แม้จะเป็นการสร้างภาพก็ตามในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา มีการเผาทำลายยาเสพติด มีการปราบที่ต้นตอเพียงใด มีมาตรการการควบคุมป้องกันทั้งทางกฎหมายทางปฏิบัติ ทั้งเชิงรุกเชิงรับเพียงใด เป็นตัวชี้วัดที่ชาวบ้านอธิบายเพื่อตอบคำถามในความนิยมต่อรัฐ และต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้

เจ้าหน้าที่รัฐสายสืบ สายปราบปราม แม้จะมีเงินประจำตำแหน่ง แต่ฝ่ายตรงข้ามก็มีส่วยมีสินบน ใต้โต๊ะเป็นเดิมพัน แม้ภาครัฐจะมีการปูนบำเหน็จรางวัลในตำแหน่งหน้าที่การงานให้อีกก็ตาม อาจทำให้เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งหมดค่าได้ มันอีรุงตุงนังไปหมด เจ้าหน้าที่งง ยิ่งมาเจอสภาพการสร้างภาพสร้างผลงาน เพื่อล่าตำแหน่งหน้าที่การงาน การล่อซื้อล่อจับ หรือการจ่ายเงินในการซื้อขายตำแหน่ง ถือเป็นจุดบอดยิ่งของฝ่ายรัฐ เพราะเงินสีเทาสีดำเหล่านี้แหละคือ “เงินซื้อตำแหน่ง” ฉะนั้น ข่าวการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ตั๋วช้าง จึงมีให้เห็น แม้กฎหมายตำรวจใหม่จะแก้ไขจุดนี้ว่า การแต่งตั้งตำรวจระดับสูงให้ยึดหลักตำรวจอาวุโสร้อยละ 33[33] บังคับไว้ก็ตาม มันจะสู้ระบบ “สีเทาสีดำ” เดิมๆ ที่มีมาตลอดร่วมหลายทศวรรษได้หรือไม่อย่างไร

 

น่าเป็นห่วงว่า คะแนนการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อเปรียบเทียบรัฐบาลก่อนๆ คงสอบผ่านยาก โดยเฉพาะนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีผลต่อเยาวชนลูกหลานคนไทยโดยตรง เพราะเด็กเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาแทนคนรุ่นเก่า หากคุณภาพชีวิตแย่ๆ แล้วจะเอาแรงบันดาลที่ไหนมาต่อยอดพัฒนาสังคมประเทศชาติ


 

[1]Phachern Thammasarangkoon & Watcharin Unarine & Ong-art Saibutra, ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น) , บทความพิเศษ, สยามรัฐออนไลน์, 16 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/407478

[2]ฆ่าตัดตอนในสงครามปราบยาเสพติด, โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์, ประชาไท, 12 ตุลาคม 2565, https://prachatai.com/journal/2022/10/101007

[3]จากประสบการณ์เปรียบเทียบ สงครามยาเสพติดภาคแรกปี 2546 อปท.ทำงานปิดทองหลังพระ เพราะ อปท.มีงบประมาณสนับสนุน และมีบทบาทมากในการร่วมมือกับฝ่ายปกครองและตำรวจในการปราบปราม และร่วมมือกับโรงพยาบาลในการบำบัดรักษา แต่ อปท.กลับไม่มีหน้าที่และอำนาจ และในการปฏิบัติงาน อปท.เจ้าของพื้นที่จะมีข้อมูลในระดับพื้นที่ที่มากกว่าส่วนอื่น เช่น การสแกนตรวจหาผู้เสพ ชุมชนจะสแกนตรวจสอบได้ แต่การปราบปรามจับกุมซึ่งเป็นงานให้โทษ ชุมชนจะไม่กล้า เพราะคือลูกหลาน และการเกรงกลัวต่ออิทธิพลอำนาจมืด อันตรายต่อชีวิตที่เกิดขึ้น 

NB :แนวคิด “ความไม่สามารถอดทนได้ต่อปัญหายาเสพติด” (Zero Tolerance) และ “ลงโทษอย่างรุนแรง” (Punitive Approch) ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ มีผู้เสียชีวิต 2,873 ศพภายในปีเดียวจากสงครามยาเสพติด จำนวนคดีเกี่ยวกับยาพุ่งสูงขึ้นนับแสนคดีต่อปี ผู้ต้องหาจำนวนมากถูกลงโทษอย่างรุนแรง ทว่าความเป็นจริงอันน่าตกใจอยู่ตรงนักโทษคดียาเสพติดที่ถูกจับกุมได้ส่วนใหญ่เป็น “แรงงาน” และ “เครื่องไม้เครื่องมือมีชีวิต” โดยเฉพาะคนยากจน ไร้การศึกษา ขาดโอกาสทางสังคม ในฐานะผู้ค้ารายย่อย เด็กเดินของ ผู้ติดเสพธรรมดาๆ หาใช่ผู้ค้ารายใหญ่หรือผู้ผลิตอันเป็นตัวการสำคัญของขบวนการค้ายาเสพติดแต่อย่างใด ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดยาเสพติดสูงถึง 2 ล้านคน คดียาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการชั้นศาลในปี 2557 ที่ผ่านมามีมากถึง 3.6 แสนคดี จำนวนผู้ต้องขังคดียาเสพติดทั่วประเทศ 302,502 คน อาจถึงเวลาแล้วสำหรับประเทศไทยที่จะทบทวนแนวคิดการ”ปฏิรูป”นโยบายยาเสพติดครั้งใหญ่ เพราะ 12 ปีที่ผ่านมาเรากำลังเดินหลงทิศผิดทางกฎหมายยาเสพติด พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มีช่องโหว่ “กฎหมายยาเสพติดที่ล้าหลังนั่นแหละเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม”

ดู 12 ปีสงครามยาเสพติด ... หลงทิศ-ผิดทาง, โพสต์ทูเดย์, 10 มีนาคม 2558, https://www.posttoday.com/politic/report/352341

[4]16 พฤติการณ์ ที่เข้าข่ายเป็น “ผู้มีอิทธิพล”, กองบังคับการปราบปราม (csd) , 16 กรกฎาคม 2562, https://csd.go.th/6872/ 

[5]ขุนส่า (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2477-26 ตุลาคม พ.ศ.2550) มีชื่อจริงว่า จาง ซีฟู (Zhāng Qífú จาง ฉีฝู) และมีชื่อไทยว่า จันทร์ จางตระกูล เป็นอดีตผู้นำกองทัพเมิงไตซึ่งต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชให้แก่ชนกลุ่มน้อยชาวไทใหญ่ในพม่า และเป็นผู้ผลิตและค้าเฮโรอีนและฝิ่นรายใหญ่ของโลก โดยมีที่มั่นอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ มีอิทธิพลอยู่ในเขตรัฐชานและว้า : วิกิพีเดีย

[6]ฟันโกงสอบตำรวจ “ผบช.ภ.9”แจงล็อต 27 มี.ค.65, สยามรัฐออนไลน์, 12 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/406694

& โกงสอบนายสิบตำรวจตัดสิทธิแล้ว 73 คนเร่งสอบเส้นทางเงินหมุนเวียน 30 ล้าน, สยามรัฐออนไลน์, 12 ธันวาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/406749

& ตะลึงสั่งเชือด “118 นักเรียนนายสิบ” เอี่ยวโกงสอบเข้าตำรวจ เอาผิดอาญาซ้ำ, สหายชายแดนใต้, 12 ธันวาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=30789

& เพจดังแฉกลโกงการสอบสารพัดวิธี มีทั้งแบบธรรมดาไปถึงการใช้ไข่สั่นส่งสัญญาณ, ผู้จัดการออนไลน์, 13 ธันวาคม 2565, https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000118044

& แฉ 2 พ.ต.อ.นำทัพ เอี่ยวโกงสอบนร.นายสิบตำรวจ อึ้งพบทุจริตอีก 19 กลุ่ม 365 คน, สหายชายแดนใต้, 13 ธันวาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=30816

& สงขลา-ลุยสอบเส้นทางการเงินพบ “ข้าราชการ-ตำรวจ-ติวเตอร์” เอี่ยวขบวนการโกงสอบตำรวจนายสิบ, สหายชายแดนใต้, 14 ธันวาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=30877

[7]ดู หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, http://www.dla.go.th/work/refer2/reference71.pdf& แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 24 สิงหาคม 2565, http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/10/28183_2_1665459995766.pdf?time=1665556421026

[8]ตัวอย่าง บันทึกข้อตกลง MOU บันทึกความร่วมมือ (MOU) การมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย การสนับสนุนงบประมาณและอาสาสมัคร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี กับเทศบาลตำบลกุมภวาปี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564, http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER16/DRAWER074/GENERAL/DATA0001/00001066.PDF 

[9]เปิดประวัติ ส.ต.อ.คลั่งมือกราดยิงชาวบ้านตายนับสิบ สุดอึ้งติดยาบ้าหนัก เสพตั้งแต่เรียนยันรับราชการตำรวจ (มีคลิป) , สหายชายแดนใต้, 6 ตุลาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=27741 

& ผบ.ตร.เผยผลตรวจ อดีต ตร. “กราดยิงหนองบัวลำภู” ไม่พบสารเสพติด - เตรียมตรวจซ้ำ, อาชญากรรม, ThaiPBS, 7 ตุลาคม 2565, 15:39 น., https://www.thaipbs.or.th/news/content/320242

[10]“ธนกร” ขอบคุณ “บิ๊กตู่” ลุยปราบยา-ปืนวาระแห่งชาติ ตบหน้าฝ่ายค้านตั้ง คกก.ใหญ่คุมการทำงาน, ผู้จัดการออนไลน์, 13 ตุลาคม 2565, 17:13 น., https://mgronline.com/politics/detail/9650000098383 & ฝ่ายปกครองร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบผู้ค้า ผู้เสพ ตามนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดโดยการ Re X-Ray ของ มท. เพื่อสังคมที่สงบสุข ปลอดยาเสพติด, thaigov, 15 ธันวาคม 2565, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/62679 

[11]อ้างจาก อธึกกิต แสวงสุข (ใบตองแห้ง) , Voice TV, Facebook

[12]บุกรวบ พี่สาว เอเย่นต์รายใหญ่-คนเฝ้า พบยาบ้า 1.5 ล้านเม็ด เจอตร.ถึงกับเป็นลม(อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร), สหายชายแดนใต้, 13 พฤศจิกายน 2565, https://shaychaidantai.com/?p=29385 & จับบิ๊กล็อต ยาบ้าเกือบ2ล้านเม็ด 60 ล้าน ปลายทาง จว.ชายแดนใต้, สหายชายแดนใต้, 4 พฤศจิกายน 2565, https://shaychaidantai.com/?p=28941 & จับยาบ้าล็อตใหญ่ หลายหน่วยโชว์ ยอด 14.5 ล้านเม็ด,ไทยรัฐออนไลน์, 28 พฤษภาคม 2565, https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2404061 

(ผลงานกวาดล้างยาเสพติด 4 รายรวด ได้ของกลางยาบ้า 14.5 ล้านเม็ด (1) รายแรก ตำรวจ ปส.ใช้ “บิ๊กดาต้า” วิเคราะห์ข้อมูลจากการสกัดจับยาเสพติด 8 ล้านเม็ด วางแผนดักรวบคาหนังคาเขา 2 หนุ่มสระแก้ว ควบเก๋งฝ่าสายฝนขนยาบ้า 2 ล้านเม็ดหลบหนีการติดตามจับกุม จนรถเสียหลักชนอัดต้นไม้บนถนนเพชรเกษม จ.ชุมพร, (2) อีกรายแม่ทัพภาค 4 ร่วมกับตำรวจแถลงผลจับเครือข่าย “เจ้เล็ก” นักค้ายาเสพติดในภาคกลาง จ.นครปฐมใช้รถพ่วงขนยาบ้า 1.5 ล้านเม็ด ส่งเครือข่ายจังหวัดชายแดนใต้ สกัดจับได้ที่ ถนนสายปัตตานี-ยะลา) หมู่ 4 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (3-4) ขณะที่ ผบช.ภ.5 จ.เชียงใหม่แถลงผลตรวจยึดยาบ้าของเครือข่าย “ป๋อลี” รวม 2 คดี ใช้รถกระบะขนจากพื้นที่ชายแดนส่งเข้าพื้นที่ชั้นใน ที่ อ.เมืองเชียงราย 4 ล้านเม็ด และ ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 7 ล้านเม็ด ได้ของกลางยาบ้ารวม 11 ล้านเม็ด) 

[13]รวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ผู้ต้องหา 7 ราย ยาบ้ารวม 1.5 แสนเม็ด(จ.สุราษฎร์ธานี), ข่าวสด, 9 ตุลาคม 2565, https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7307886 & ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด “ทุน มิน ลัต” รีสอร์ท โรงแรมหรูกว่า 1.8 พันล้าน, เดลินิวส์, 2 พฤศจิกายน 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1641856/ & ทหารปะทะเดือดแก๊งค้ายา ยิงสนั่นลั่นป่า จนท.เคลียร์พื้นที่ พบยาบ้า 1ล้าน 5 แสน กว่า เม็ด (อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย), สหายชายแดนใต้, 16 พฤศจิกายน 2565, https://shaychaidantai.com/?p=29602 

[14]ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดในแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินปริมาณดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง เข้ารับการบำบัดรักษาได้, ข่าว thaigov, 9 สิงหาคม 2565, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57821

[15]ข่าว thaigov, 9 สิงหาคม 2565, อ้างแล้ว

รายละเอียดการกำหนดปริมาณยาเสพติด ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อการเสพ ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เช่น เฮโรอีน น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 มิลลิกรัม เมทแอมเฟตามีน ปริมาณไม่ถึง 15 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัม หรือคำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 375 มิลลิกรัม แอมเฟตามีนหรือ ยาบ้า ปริมาณไม่ถึง 15 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่ถึง 1.5 กรัม 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เช่น โคคาอีน น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 600 มิลลิกรัม ฝิ่นยา น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15 กรัม และยาเสพติดให้โทษประเภท 5 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135 กรัม 

ส่วนวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 1 เช่น คาทิโนน คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 กรัม ไซโลซีน ไม่เกิน 0.1 กรัม ไซโลไซบีน ไม่เกิน 0.1 กรัม และประเภท 2 เช่น คีตามีน คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 กรัม ซูโดอีเฟดรีน ไม่เกิน 5 กรัม และไนตราซีแพม ไม่เกิน 0.3 กรัม

[16]อธิบดีกรมคุกลงดาบ 5ผู้คุมฉาวผิดวินัย เรียกรับเงิน-นำยาเสพติดให้ผู้ต้องขัง, เดลินิวส์, 3 พฤศจิกายน 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1642732/ 

[17]ป.ป.ส.ยอมรับยาบ้าถูกจริงแต่หาไม่ง่าย ยืนยัน “ผู้เสพ” ลดลงต่อเนื่องทุกปี, เดลินิวส์, 16 ตุลาคม 2565, https://www.thaipost.net/one-newspaper/243309/

[18]“จตุรงค์” นักข่าวดัง แฉยาเสพติดถูกราวกับอมยิ้ม เพราะเจ้าหน้าที่เอามาขายเอง, Sanook, 7 ตุลาคม 2565, https://www.sanook.com/news/8635550/ & “ยาบ้า” ราคาถูกเหมือนขนมถุง “หมอสุภัทร” พ้อมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ รักษาเต็มที่ วนๆ ไป, ch7, 12 ตุลาคม 2565, https://www.ch7.com/newstars/detail/599786 & ยาบ้า 4 เม็ดร้อย - น้ำกระท่อมต้มสี่คูณร้อยกลายเป็นเครื่องดื่มแห่งชาติ, อ้างจากเฟซบุ๊ก เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News, 12 ตุลาคม 2565, https://www.facebook.com/chiangmainews/photos/a.156334424461341/5625236990904363/?type=3

[19]อึ้งถึงผงะ ยาบ้าเม็ดละ 2 บาท หลังตร.ขยายผล วางแผนล่อซื้อ สุดตะลึง(อ.เมืองลพบุรี), ข่าวสดออนไลน์, 4 พฤศจิกายน 2565, https://www.khaosod.co.th/crime/news_7349412 

[20]ปปส.เฉลยยาบ้าถูก ต้นทุนร้อยผลิตหมื่น, Thaipost, 16 ตุลาคม 2565, https://www.thaipost.net/one-newspaper/243309/ 

[21]ป.ป.ส.ยอมรับยาบ้าถูกจริงแต่หาไม่ง่าย ยืนยัน “ผู้เสพ” ลดลงต่อเนื่องทุกปี, เดลินิวส์, 16 ตุลาคม 2565, อ้างแล้ว

[22]ป.ป.ส. เฉลยสาเหตุทำไม “ยาบ้า” ราคาถูก พบลักลอบผ่านบริษัทขนส่งปรับ 5 หมื่น, เดลินิวส์, 15 พฤศจิกายน 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1684530/

[23]ปัญหาและมาตรการการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน โดย ชลิดา คำลาเลี้ยง, การศึกษาอิสระเรื่อง ปัญหาและมาตรการการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเขตบางนา) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557, http://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6024011294/157406455886d0b53501ba7c7856eafbc8837e6e14_abstract.pdf 

[24]ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุดที่ มท 0307.4/ว 27182 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ (ฉบับที่ ....) พ.ศ.....

ดู ปล่อยผี เตรียมออกกฎหมายให้นำมาปืนเถื่อนมาคืนโดยไม่มีโทษอาญาแต่ไม่ใช่นิรโทษกรรม, ไทยโพสต์, 12 ตุลาคม 2565, 13:52 น., https://www.thaipost.net/x-cite-news/241005/ & กรมปกครอง แจ้งด่วนใครมีปืนเถื่อน รีบนำมาขอรับอนุญาตให้ถูกกม. ภายในเวลากำหนดโดยไม่มีโทษ, ไทยโพสต์, 5 พฤศจิกายน 2565, 10:29 น., https://www.thaipost.net/criminality-news/256750/ & วิพากษ์แนวคิดรัฐ แก้ปัญหาปืนเถื่อน, Thai PBS, 16 พฤศจิกายน 2565, 15:25 น., https://www.thaipbs.or.th/news/content/321584

[25]พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2518, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 172 วันที่ 29 สิงหาคม 2518 หน้า 1-4, https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/174/1.PDF & วิพากษ์แนวคิดรัฐ แก้ปัญหาปืนเถื่อน, Thai PBS, 16 พฤศจิกายน 2565, อ้างแล้ว 

[26]ประเทศไทยติดอันดับที่ 13 ของโลก โดยจำนวนดังกล่าวอยู่ที่ 10.3 ล้านกระบอก ซึ่งจากตัวเลขนี้เอง ส่งผลให้ประเทศไทยมีสัดส่วนการครอบครองปืนมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน ขณะเดียวกัน ถ้าเทียบเป็น “สัดส่วนปืนต่อประชากร” ประเทศไทยมีการครอบครองปืนเฉลี่ย 15 กระบอกต่อประชากร 100 คน เป็นอัตราที่มากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก 

ดู ไทยครอบครองปืนมากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ประเทศไทยมีเหตุกราดยิงบ่อยครั้ง เพราะกฎหมายหละหลวมหรือปืนเข้าถึงง่าย, 14 ตุลาคม 2565, https://urbancreature.co/gun-ownership-in-thailand/#:~:text=ไทยครอบครองปืนมากเป็นอันดับ%2013%20ของโลก%20อันดับ%201%20ของอาเซียน&text=ขณะเดียวกัน%20ถ้าเทียบเป็น,กลัวไม่น้อยเลยทีเดียว & “ธนกร” ขอบคุณ “บิ๊กตู่” ลุยปราบยา-ปืนวาระแห่งชาติ ตบหน้าฝ่ายค้านตั้ง คกก.ใหญ่คุมการทำงาน, ผู้จัดการออนไลน์, 13 ตุลาคม 2565, 17:13 น., https://mgronline.com/politics/detail/9650000098383 & "บิ๊กเด่น" เตรียมปัดฝุ่นระเบียบปืนสวัสดิการ ตั้ง "รองต่อ" เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, สยามรัฐออนไลน์, 30 ตุลาคม 2565, https://siamrath.co.th/n/395228 

[27]รัฐบาลเตือนภัยยาเสพติดชนิดใหม่ “แฮปปี้” ระบาดในสถานบันเทิง เสพบ่อย ๆ ทำให้มีอาการประสาทหลอน หวาดระแวง, ข่าว thaigov, 26 กันยายน 2565, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59674 & ยาเคนมผง รุนแรงถึงชีวิตอย่าคิดลอง, โดย นพ.สุรจิต สุนทรธรรม, Bangkok Hospital, มกราคม 2564,  https://www.bangkokhospital.com/content/ketamine-is-fatal

[28]รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชม นิทรรศการกฎหมายป้องกันทำผิดซ้ำ ชี้ เตรียมพร้อมใช้กับบุคคลอันตราย “สมคิด พุ่มพวง-ไอซ์ หีบเหล็ก” เร่งจัดทำบัญชีบุคคลอันตราย ใส่กำไลอีเอ็ม หลังพ้นโทษ, ข่าว thaigov, 19 ตุลาคม 2565, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60621 

[29]ฆ่าตัดตอนในสงครามปราบยาเสพติด, โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์, ประชาไท, 12 ตุลาคม 2565, อ้างแล้ว & พท. ปลุก “สงครามยาเสพติด” รีเทิร์น รัฐตำรวจ-ฆ่าตัดตอนยังหลอน, กรุงเทพธุรกิจ, 7 ตุลาคม 2565, https://www.bangkokbiznews.com/blogs/politics/1031331 

[30]เปิดค่าตอบแทนแจ้งความนำจับยาเสพติด รับสูงสุด 50% มูลค่ายาเสพติด, มติชน, 21 ธันวาคม 2565, 15:49 น., https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3736983

[31]“จเรตำรวจ” สนองนโยบาย ผบ.ตร. เปิดแจ้งเบาะแสยาเสพติดทุกประเภท ผ่านทาง JCOMS มีระบบรายงานผลให้กับผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ พร้อมให้ความเชื่อมั่นผู้แจ้งเบาะแสจะเป็นความลับสุดยอด ข้อมูลปลอดภัยแน่นอน และผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รางวัลนำจับร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์ที่ยึดได้แจ้งเบาะแสยาเสพติดออนไลน์, http://www.jcoms.police.go.th/ 

[32]ชุดตรวจสารเสพติด เช่น ชุดตรวจยาบ้า ตรวจปัสสาวะเป็นผลบวก (ฉี่ม่วง) ชุดตรวจหายาเสพติดในปัสสาวะ ยาย้า ยาไอซ์ กัญชา แบบหยด แบบจุ่ม & “สุราษฎร์” ประกาศสงครามยาเสพติด ตำรวจตรวจฉี่ม่วงทุกโรงพัก, เดลินิวส์, 10 ตุลาคม 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1561700/

[33]พิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกรายในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ดู ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 181ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561, ดู ราชกิจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์แต่งตั้งตำรวจต้องตามอาวุโส, workpointTODAY, 1 สิงหาคม 2561, https://workpointtoday.com/ประกาศหลักเกณฑ์แต่งตั้/& แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ สว.-รอง ผบก. เช็กเกณฑ์ 18 ข้อ พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง, กรุงเทพธุรกิจ, 7 ธันวาคม 2565, 14:30 น., https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1041758ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท