4 H Club โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง


เกศ กมล กร กาย....เมื่อใจพร้อม....กายพร้อม...เราก็พร้อมที่จะก้าวต่อไป กับ งานส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ถึงจะเล็กแต่ใจใหญ่นะคร้าบ!!!!!!!

                                      -กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของการส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ “กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านทุ่งรวงทอง"คือกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บเอาเรื่องราวมาบันทึกบนสมุดออนไลน์เล่มนี้ครับ สำหรับ"บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีรีส"มีอะไรดี ดี มากมาย ซึ่งผมเคยได้นำเอามาบันทึกไว้หลายครั้งแล้วครับ และวันนี้จะชวนทุกท่านตามมาให้กำลังใจน้องๆ กันต่อ พร้อมแล้วตามไปชมพร้อม ๆ กันได้เลยคร้าบบบ!!!!

1.หลังจากกำหนดเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในปีงบประมาณ 2566 นี้แล้ว วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เราก็เข้าไปประสานงานกับคณะครูของโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีรีส กันก่อนครับ สำหรับวันนี้เราจะเข้าไปทำความเข้าใจกับคณะครูถึงหลักการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตรครับ เมื่อได้แนวทางการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรร่วมกันแล้ว “ครูแชมป์”ครูหนุ่มไฟแรงที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ประสานงาน ก็พาเราไปพบกับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรครับ และวันนี้น้องๆ ก็ได้ถือโอกาสพาเราเดินเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกันต่อครับ…

2.สำหรับ"โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง"ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ครับ เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำหมู่บ้าน และชุมชนที่นี่ก็มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างดีครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลายครั้งที่เราได้ไปทำกิจกรรมกับชุมชนแห่งนี้ จะเห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียนครับ กิจกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เราเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อวางแผนการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว วันนี้ก็ขอเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกและขอขอบคุณ"ครูแชมป์"และคณะครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองที่ให้การต้อนรับทีมงานของเรา มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคร้าบ!!!!

3.หลังจากที่ได้ประสานงานแล้ว “ครูแชมป์”ในฐานะ"ครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง"ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ โดยพาเด็กๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับแปลงนาของโรงเรียน พร้อมกับนำเสนอข้อมูลการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย เราในฐานะหน่วยงานส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรก็รู้สึกยินดีและขอขอบคุณครูที่ปรึกษาและน้องๆ สมาชิกกลุ่มที่ให้ความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้กับเราด้วยนะครับ….

4.และวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 “เกษตรพี่ยีนส์”เกษตรประจำตำบลเขาคีรีส ก็ได้ประสานงานกับโรงเรียน เพื่อเข้าไปดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการประชุมสภายุวเกษตรกรครับ สำหรับวันนี้"เกษตรพี่มิ้น"และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดประชุม รวมทั้งแผ่นพับคำปฏิญาณตน เพลงมาร์ชยุวเกษตรกร และข้อมูลต่างๆ ที่น้องๆ ต้องเรียนรู้ไปให้น้องๆ ได้ฝึกท่องกันด้วยครับ และปีนี้เราได้เลือกคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 2 ชุด โดยมีคณะกรรมการจากพี่ ป.6 1 ชุด และคณะกรรมการจากน้อง ป.4/ป.5 อีก 1 ชุด ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เรียนรู้กระบวนการจัดการประชุมไปพร้อมๆกันครับ เพราะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ พี่ ป.6 ก็จะจบการศึกษาออกไปแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งต่อหน้าที่ให้กับคณะกรรมการรุ่นต่อไป เราจึงขอเตรียมการเอาไว้รับงานต่อเลยก็แล้วกันนะครับ และเมื่อได้คณะกรรมการแล้ว วันนี้เราก็ให้"ครูแชมป์"ได้ทำพิธีมอบหมวกยุวเกษตรกรให้กับคณะกรรมการต่อไปครับ…

5.ได้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็ให้น้องๆ ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่กันเลยนะครับ โดยก่อนที่จะฝึกประชุมสภายุวเกษตรกร วันนี้เราได้ให้น้องๆ ได้ฝึกท่องคำปฎิญานตน/ฝึกร้องเพลงมาร์ชยุวเกษตรกร ใช้เวลาฝึกเพียงไม่นานน้องๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะฝึกการประชุมในลำดับต่อไปครับ..

6.การประชุมสภายุวเกษตรกรถือเป็นกระบวนการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ต้องการให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออก ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ ฝึกความพร้อมในด้านต่างๆ ของร่างกาย ทั้งด้านการฝึกสมอง ฝึกใจ ฝึกกาย ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ผ่านกระบวนการประชุมสภาที่สอดแทรกหลักการต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วนครับ เอาเป็นว่าวันนี้เรียนรู้กระบวนการในเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนะครับเด็กๆ 

7.สำหรับวันนี้ เราใช้เวลาจัดกระบวนการต่างๆ ประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ แม้ว่าจะมีเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่ได้ตอบรับกลับมานั้น มีมากมายครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้โดยมี"ครูที่ปรึกษา"คอยดูแล และช่วยในการดูแลสมาชิกตลอดเวลาที่เราได้จัดกระบวนการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในวันนี้ครับ ก้าวแรกของการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในวันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่น่าประทับใจและทีมสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็พร้อมที่จะเข้าไปถ่ายทอดความรู้ในโอกาสต่อไปครับ…

                          ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง/คณะครูทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการส่งเสริมยุวเกษตรกรในวันนี้ด้วยนะครับ หลังจากนี้เราก็วางแผนเอาไว้ว่าจะเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องครับ มีอะไรสนุกๆ อีกมากมาย….แล้วเจอกันนะคร้าบ!!!!

                                                                                                                 สวัสดีครับ

                                                                                                                เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                                01/09/2565

หมายเลขบันทึก: 706347เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2022 11:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 กันยายน 2022 12:53 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท