รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก มหาชีวาลัย   ของ ท่าน ดร. แสวง รวยสูงเนิน รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 1 ธ.ค.2549 เวลา 23.55 น.ครับ


อันดับ) ชื่อบล็อก โดย จำนวนบันทึก

1 ) เกษตรประณีตกับการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน นายอุทัย อันพิมพ์ = 131 - 140 บันทึก
2 ) การจัดการความรู้เรื่องการเลี้ยงโค นาง พันดา เลิศปัญญา = 101 - 110 บันทึก
3 ) นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน นาย ศิริพงษ์ สิมสีดา = 81 - 90 บันทึก
4 ) ระบบการปลูกพืชบนคันนา นางสาว พิไล อุปัญ = 71 - 70 บันทึก
5 ) การจัดระบบความรู้ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง นาง สำเนียง ประยุทธเต = 21 - 30 บันทึก
6 ) คุณคิดอย่างไรเมื่อถามถึง KM ? นายอุทัย อันพิมพ์ = 11 - 20 บันทึก
7 ) คนนอกระบบรู้หนังสือกับการเรียนรู้และจัดการความรู้ ศิริลัคนา เปี่ยมศิริ = 11 - 20 บันทึก
8 ) การจัดการความรู้ในท้องถิ่น เม็กดำ 1 = 11 - 20 บันทึก
9 ) Knowledge sharing นาง พันดา เลิศปัญญา = 7 บันทึก
10 ) ศิริพงษ์ สิมสีดา นาย siripong พงษ์ simseeda = 3 บันทึก
11 ) ขอนแก่น อัญมัญญ์ = 3 บันทึก
12 ) เก็บมาเล่า ดอกไม้สีขาว = 2 บันทึก
13 ) งานแนะแนว กัญญาพร = 2 บันทึก
14 ) การศึกษาการเลี้ยงหมู นาย ประสงค์ อาจหาญ = 1 บันทึก
15 ) KM เพื่อชีวิต นาง พันดา เลิศปัญญา = 1 บันทึก
16 ) แก่นของ KM คืออะไร นาง พันดา เลิศปัญญา = 1 บันทึก
17 ) KM กับ The Terminal นาง พันดา เลิศปัญญา = 1 บันทึก
18 ) เส้นทางความรู้สู่การเลี้ยงโคแบบพอเพียง นาง พันดา เลิศปัญญา = 1 บันทึก
19 ) สมรภูมิชีวิต สมรภูมิ = 1 บันทึก
20 ) เรื่องเล่า กัญญาพร = 1 บันทึก
21 ) ป่าใหญ่โคกจิก กัญญาพร = 1 บันทึก
22 ) หายเหนื่อยด้วยมือลูก ทะเลใจ = 1 บันทึก
23 ) วิจัย spboonya = 1 บันทึก
24 ) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เจ้าชาย = 1 บันทึก