เช้าของวันที่ 30 ธันวาคม 2549 (2006) ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ซุลฮิญะฮฺ ฮ.ศ. 1427 เป็นวันอีดุลอัฎฮา พี่น้องมุสลิมในจังหวัดยะลาได้จัดให้มีการละหมาดอีดขึ้น ณ ลานละหมาด (มุศ็อลลา) ตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา