ช่วงนี้เรายังคงได้ยินข่าวเศร้าเกี่ยวกับชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเสียไป เพราะเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ เรายังคงได้ยินคำขู่วางระเบิด และได้มีส่วนในการปฏิบัติเพื่อสนองตอบนโยบายการรักษาความปลอดภัย แม้แต่ภายในโรงพยาบาล เรียกได้ว่า ดินแดนภาคใต้ของเรายังคงไม่สงบสุขอย่างที่ควรจะเป็น ได้ไปอ่านความคิดเห็นของ อ.จันทวรรณ ใน บันทึกของอ.หมอวิจารณ์ แล้ว อยากให้ได้รับการเผยแพร่ออกไป ให้ถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้มีการดำเนินการ จะได้นำมาซึ่งความสงบเสียที สงสารพี่น้องทั้งหลายที่ต้องมีชีวิตอยู่กับความกลัวในแต่ละวันเช่นที่เป็นอยู่

ดร. จันทวรรณ น้อยวัน เมื่อ ส. 23 ธ.ค. 2549 @ 18:14 (122757)

ดิฉันขอเสนอมุมมองด้านการจัดการความรู้ในแง่ความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝากไว้ในบันทึกนี้ของอาจารย์วิจารณ์ค่ะ

แม้กองทัพจะปฏิบัติอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ก็อยากให้ได้เขียนแสดงเป็นมุมมองที่ท่านอื่นๆ ได้เห็นและได้ร่วมต่อยอดความรู้ค่ะ

เรื่องการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องเริ่มต้นที่ คุณกิจคนเก่าแก่ค่ะ ซึ่งก็คือ นายทหารที่ลงพื้นที่สมัยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว

ท่านเหล่านี้ย่อมที่จะมี best practices อยู่มากมายค่ะที่สามารถทำให้ดินแดนใต้สงบสุขมาได้โดยตลอด Tacit knowledge ที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคลเหล่านี้ คือ ยุทธศาสตร์ของประเทศ ค่ะ

นำ คุณกิจคนเก่า กับ คุณกิจคนใหม่ มาจับเข่าคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยความเคารพและความรักชาติ ไม่มียศและศักดิ์ใดๆ เข้ามาเกี่ยว ฝึกให้คุณกิจรุ่นใหม่ได้รู้จัก storytelling, deep listening, และ appreciative inquiries ค่ะ

แต่ถ้าคุณกิจรุ่นเก๋าเดินทางมาร่วมไม่สะดวกแล้ว คุณกิจรุ่นใหม่ก็ต้องหาท่านให้ถึงบ้านค่ะ และคงเป็นบรรยากาศของ CoPs ทหารหาญของแท้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ด้วยความรักชาติและอยากให้แดนใต้สงบสุขอีกครั้งค่ะ

จันทวรรณ