บางแง่มุมจากนายบอนกับการรวบรวมสถิติของ blogger หลายท่านใน gotoknow มารายงานในบันทึกหลายตอน

เป็นส่วนหนึ่งของการได้ทบทวนถึงศักยภาพของตนเอง

การเข้ายัง gotoknow ของหลายท่าน มาด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย

- ถ่ายทอดความรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- มิตรภาพ
- เติมเต็มกำลังใจ
- พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
- ฯลฯ

บางคนก็ขยันอ่าน บางคนก็ขยันเขียน บางคนก็ขยันเขียนความคิดเห็น…
… แต่ละอย่างที่เกิดขึ้น  ที่ได้อ่าน พบเห็น ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน


แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องการ คือ การเติมเต็มกำลังใจ ในยามที่ขาดแคลน

การเก็บรวบรวมสถิติของนายบอน จาก blogger หลายท่าน มารายงาน สรุปตัวเลขบ้าง เอามาพล็อตกราฟมั่ง

<div class="title"> gotoknow trend ; กราฟแสดงแนวโน้มการเขียนบันทึกในแต่ละเดือนของ 7 ผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง เดือน เม.ย – ต.ค.2549 </div><div class="title"> </div><div class="title"> gotoknow trend ; กราฟแสดงแนวโน้มการเขียนบันทึกในแต่ละเดือนของ 8 ผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง เดือน เม.ย – พ.ย.2549 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.2549
</div>
<div class="title"> gotoknow trend ; กราฟแสดงแนวโน้มการเขียนบันทึกในแต่ละเดือนของ 8 บุคลากร คนเขียนบล็อก มมส. ตลอดปี 2549 </div>
<div class="title"> gotoknow trend ; กราฟแสดงแนวโน้มการเขียนบันทึกในแต่ละเดือนของ ดร.จันทวรรณ, ดร.แสวง, พี่ขจิต Dr.ka-poom และคุณจตุพร

<div class="title"> สรุปจำนวนบันทึกที่ blogger ชาว มมส เขียนในช่วงเดือน ธ.ค.2549

</div> <div class="title"> Blog Ranking in Planet “กลุ่มบล็อก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 132 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (1 ธ.ค..2549)” </div> </div>
<div class="title"> Blog Ranking in Planet “ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก” 145 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (30 พ.ย.2549)” </div>
เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มกำลังใจ

เป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนถึงผลงานและความตั้งใจของแต่ละท่านในการแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ ในแต่ละ
ช่วงเวลา ออกมาให้รับรู้

<h2>เป็นส่วนหนึ่งของการได้ทบทวนถึงศักยภาพของตนเอง มีโอกาสได้ย้อนมองถึง ช่วงเวลาที่คุณมีเวลาเขียนบันทึกได้มากที่สุด ช่วงที่คุณไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนบันทึกเลย (เหมือนการทบทวนถึง วันชื่นคืนสุขที่ผ่านมา)</h2>
แม้ในวันนี้หลายท่านอาจจะไม่สะดวกในการเขียนบันทึกนัก แต่ในวันวาน คุณมีพลังในการเขียนบันทึกที่คุณต้องการถ่ายทอดออกมาได้มากมาย…

<h2>.. กราฟที่เห็น มีขึ้นมีลง  วันข้างหน้า คุณอาจจะจุดประกายพลัง และดึงศักยภาพที่ซุกซ่อนของคุณ ถ่ายทอดผ่านบันทึกออกมาได้เช่นวันวาน ในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เช่นกัน</h2>
อาจเป็นเพราะ หลายท่าน อาจจะลืมมองดูวันวาน ช่วงเวลาที่คุณเขียนบันทึกได้สูงที่สุดในเดือนนั้นๆ
แล้วในเดือนนั้น เดือนที่คุณเขียนบันทึก จนมีจำนวนบันทึกสูงที่สุด ที่คุณสามารถทำได้

ในเดือนนั้น อะไรที่ทำให้คุณเกิดพลัง มีศักยภาพสูงถึงเพียงนั้นน่ะ
… วันนั้น คุณยังทำได้ และในช่วงเวลาหนึ่งข้างหน้า คุณก็จะต้องทำได้อีกเช่นกัน

เพราะคุณเคยทำได้ เขียนบันทึกถ่ายทอดความรู้ในตัวคุณออกมาได้อย่างต่อเนื่อง
เขียนอย่างมีความสุข จนมีจำนวนบันทึกที่มากที่สุดจากผลงานที่คุณได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองแล้ว

ในมุมมองของนายบอน คนพล็อตกราฟ
ความจริง มีน้องช่วยทำด้วย …..

กราฟจากกับบล็อก เรื่องเล่าและเรื่องคุยจาก Lab Chem

พล็อตกราฟและมองเห็น ช่วงเวลาที่แต่ละท่านเขียนบันทึกได้มากที่สุดในเดือนนั้น

เมื่อคลิกย้อนเข้าไปอ่านบันทึกในเดือนที่เขียนบันทึกออกมาสูงที่สุดจากผลงานของ blogger ท่านนั้น

ประเด็นที่ถูกถ่ายทอด เนื้อหา มุมมอง ในช่วงเวลานั้น มีหลายสิ่งที่น่าสนใจ
จากช่วงเวลาที่ blogger ท่านนั้น ถ่ายทอดบันทึกออกมาได้ สูงที่สุด มากกว่า ช่วงเวลาอื่นๆ…..การรวบรวมสถิติมารายงานเช่นนี้ เป็นการกระตุ้นให้ blogger แต่ละคนขยันทำแต้มหรือเปล่า เพื่อให้ยอดสถิติพุ่งสูงขึ้น

ความจริงแล้ว ตัวเลขที่รวบรวมมารายงาน เป็นเพียงบอกแนวโน้มเท่านั้น ไม่สามารถไปมีอิทธิพลให้ใครเร่งทำแต้มได้


เพราะการเขียนบันทึก เขียนไปแล้ว ไม่ได้สิ่งตอบแทนที่เป็นรูปธรรมนะครับ
ต่างจากการทำแต้มในการแข่งขันกีฬา ถ้าทำแต้มได้เยอะๆจนเป็นผู้ชนะ ก็จะได้รางวัลต่างๆ
การทำแต้มในวิชาเรียน จะได้คะแนนสูงๆ เกรดสวยๆ

แต่การเขียนบันทึก เป็นการแบ่งปันความรู้ มุมมองประสบการณ์ ตามจังหวะ เวลา โอกาสที่จะอำนวย

การรวบรวมสถิตินั้น ใช่ว่า จะรวบรวมได้ตลอดไป ที่ผ่านมาก็มีคนมาช่วยรวบรวมให้
เพื่อการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จึงเกิดการรวบรวมสถิติมาแบ่งปันกัน

ถ้าไม่มีคนมาช่วยรวบรวม  นายบอนคงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของหลายท่านได้มากมายนัก
หากรวบรวมคนเดียว คงได้ข้อมูลไม่มาก ได้ข้อมูลไม่กี่คน
หากรวบรวมข้อมูลสถิติ blogger เฉพาะชาว มมส. สามารถทำได้ไม่ยากนัก

การรวบรวมสถิติของ blogger หลายท่าน นำมาพล็อตกราฟ ให้เห็นนี้ หลายท่าน คงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป

- บ้างไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกับคนอื่น เขินอาย
- บ้างไม่อยากให้นำเสนอข้อมูล เพราะจะสร้างความกดดันให้ตัวเอง  จะเป็นการกดดันตัวเองให้เขียนบันทึกให้ได้ตามเป้า


การนำข้อมูลมา พล็อตกราฟรายงานข้อมูล คงทำได้ไม่บ่อยครั้งนะครับ
เพราะใช้เวลาพอสมควร หากจะต้องรายงานทั้งหมดทุกท่าน ทุกเดือน

แต่เมื่อได้เก็บข้อมูลไว้แล้ว การรวบรวมข้อมูลของเดือนต่อๆไป จึงใช้เวลาน้อยลง

สำหรับท่านที่อยากจะเห็นกราฟของตัวเองในช่วงเดือนต่อๆไป ก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้ได้นะครับ ว่า อยากให้แสดงกราฟของท่านในเดือนต่อๆไป จะได้รวบรวมนำเสนอตามความยินยอม

แต่เส้นกราฟของ blogger ท่านอื่นๆ ก็ทำให้มองเห็นถึงความพยายาม ความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านบันทึกของ blogger ในดวงใจของอีกหลายๆคนได้ดีทีเดียวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking#trend

หมายเลขบันทึก: 70259, เขียน: 30 Dec 2006 @ 23:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นนักสังเกตการณ์ชั้นยอด มือเซียนเลยนะครับ
  • สิ่งที่พบในเวทีเหล่านี้ ถ้าไม่นับเรื่องสาระความรู้แล้วก็คือ "การเติมเต็มกำลังใจ"
  • รวมถึงการสังเคราะห์ตัวตนของเราเองเป็นสำคัญ
เขียนเมื่อ 
แม้แต่เรื่องสถิติ การเก็บข้อมูลที่ดูเหมือนไม่มีสาระ แต่มีสาระซ่อนอยู่เหมือนกันนะพี่

เป็นเส้นทางในการค้นพบอะไรที่ดีๆอีกหลายอย่างเชียวแหละ
เขียนเมื่อ 
  • ถูกต้องแล้วครับ
  • ตอนนี้ก็ดูทีวี/คุยโทรศัพท์น้อยลง แต่เขียน bloq มากขึ้น
เขียนเมื่อ 
เป็นโรคติดบล็อกอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้วหรือครับพี่
นอนก็ดึกๆดื่นๆ นิสิตโทรมาทักทาย หรือชวนไปไหน ที่ปฏิเสธเป็นเพราะติด blog หรือเปล่าหนอ
5555