2022-05-11 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – Go & go & gone


Revision G

2022-05-11

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – Go & go & gone

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

แสดงรายละเอียด จากตำราแต่ละเล่ม ที่เป็นหัวข้อ ต่อไปนี้:

 

Common Error in English Usage Dictionary:

“So he goes, 

           “I thought your birthday was tomorrow,” 

           and I’m—like— ”well, duh!” 

“Perhaps this bizarre pattern developed in analogy to childish phrases 

            such as “the cow goes ” moo” ” 

            and “the piggy goes ” oink, oink .

” Is there any young person unaware that the use of “go” 

to mean “say” drives most adults crazy? 

Granted, it’s deliberate slang rather than an involuntary error; 

            but if you get into the habit of using it all the time, 

you may embarrass yourself in front of a class 

            by saying something witless like “So then Juliet goes ’

            A rose by any other name would smell as sweet.’”

 

Common Error in English Usage Dictionary:

Gone & went

This is one of those cases in which

            a common word has a past participle 

            which is not formed by the simple addition of -ED 

            and which often trip people up. 

            “I should have went to the business meeting, 

            but the game was tied in the ninth” 

            should be “I should have gone. 

. . .” The same problem crops up with the two forms of the verb “to do.” 

Say “I should have done my taxes before the IRS called” 

rather than “I should have did. . . .”

 

American Heritage® Dictionary of the English Language:

Go

Our Living Language 

Go has long been used to describe

            the production of nonlinguistic noises, 

notably in conversation with children, 

             as in The train went "toot." The cow goes "moo." 

 

Within the past few decades, however, 

            many speakers began to use go 

             informally to report speech, 

as in Then he goes, "You think you're real smart, don't you?" 

 

This usage parallels the quotation introducers 

           be like and be all. 

But unlike these other expressions

           which can indicate thoughts or attitudes, 

           this use of go is largely restricted to dialogue 

           related in the narrative present, 

           especially when the narrator 

wishes to mimic the accent or intonation of the original speaker.

 

Collins COBUID English Dictionary:

go

The past tense of go is went. The -ed participle is gone.

I went to Paris to visit friends.

Dad has gone to work already.

1. describing movement

You usually use the verb go to describe movement 

          from one place to another.

See come (for when you use come instead of go)

 

2. leaving

Go is sometimes used 

to say that someone or something leaves a place.

'I must go,' she said.

Our train went at 2.25.

         See leave

 

3. 'have gone' and 'have been'

If someone is visiting a place or now lives there,

you can say that they have gone there.

He has gone to Argentina.

She'd gone to Tokyo to start a new job.

If someone has visited a place and has now returned, 

you usually say that they have been there. 

 

American speakers sometimes say that they have gone there.

I've never gone to Italy.

I've been to his house many times.

 

4. talking about activities

You can use go with an -ing form to talk about activities.

Let's go shopping!

They go running together once a week.

You can also use go with for and a noun phrase to talk about activities.

Would you like to go for a swim?

We're going for a bike ride.

He went for a walk.

Be Careful!
Don't use go with a to-infinitive to talk about activities. 

Don't say, for example, 'He went to walk'.

 

5. 'go and'

To go and do something means

          to move from one place to another in order to do it.

I'll go and see him in the morning.

I went and fetched a glass from the kitchen.

 

6. 'be going to'

If you say that something is going to happen, 

you mean that it will happen soon, or that you intend it to happen.

She told him she was going to leave her job.

I'm not going to let anyone hurt you.

 

7. used to mean 'become'

Go is sometimes usedto mean 'become'.

The water had gone cold.

I'm going bald.

See become

หมายเลขบันทึก: 702616เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2022 13:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2022 13:44 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท