2022-05-08 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gloomy & pessimistic


Revision G

2022-05-08

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gloomy & pessimistic

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.: 2020-10-05#683360

 

Dictionary.com

ออกเสียง “gloomy” = ‘GLOO-mee’

ออกเสียง “pessimistic” = ‘pes-uh-MIS-tik’

 

Dictionary of Problem Words and Expression

gloomy & pessimistic

These words are nearly but not quite synonymous. 

A gloomy person is dejected, depressed, or sad

a pessimistic person is also gloomy 

but holds the opinion that everything is evil now 

and will continue to remain that way. 

A pessimistic person is exceptionally and excessively gloomy 

and, furthermore, tends to remain a pessimist indefinitely

One’s gloom may soon depart

one’s pessimism reflects a philosophical attitude

that evil in the world has always out-weighted the good.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the Right Synonym for gloomy

Dismal, Dreary, Bleak, Gloomy, Cheerless, Desolate 

mean devoid of cheer or comfort

Dismal indicates extreme and utterly depressing gloominess.  

dismal weather

Dreary often interchangeable with dismal, emphasizes 

discouragement resulting from sustained dullness or futility.  

a dreary job

Bleak suggests chill, dull, and barren characteristics that utterly dishearten.  

the bleak years of the depression

Gloomy often suggests lack of hope or promise.  

gloomy war news

Cheerless stresses absence of anything cheering.  

a drab and cheerless office

Desolate adds an element of utter remoteness

or lack of human contact to any already disheartening aspect.  

a desolate outpost 

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the Right Synonym for gloomy

Sullen, Glum, Morose, Surly, Sulky, Crabbed, Saturnine, Gloomy

mean showing a forbidding or disagreeable mood.

Sullen implies a silent ill humor and a refusal to be sociable.  

remained sullen amid the festivities

Glum suggests a silent dispiritedness.  

a glum candidate left to ponder a stunning defeat

Glum adds to Glum an element of bitterness or misanthropy.  

morose job seekers who are inured to rejection

Surly implies gruffness and sullenness of speech or manner.  

a typical surly teenager

Sulky suggests childish resentment expressed in peevish sullenness.  

grew sulky after every spat

Crabbed applies to a forbidding morose harshness of manner.  

the school's notoriously crabbed headmaster

Saturnine describes a heavy forbidding aspect 

or suggests a bitter disposition.  

a saturnine cynic always finding fault

Gloomy implies a depression in mood making for seeming sullenness 

or glumness.  

a gloomy mood ushered in by bad news 

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the Right Synonym for pessimistic

Cynical, Misanthropic, Pessimistic 

mean deeply distrustful.

Cynical implies having a sneering disbelief in sincerity or integrity.  

cynical about politicians' motives

Misanthropic suggests a rooted distrust and 

dislike of human beings and their society.  

a solitary and misanthropic artist

Pessimistic implies having a gloomy, distrustful view of life.  

pessimistic about the future

หมายเลขบันทึก: 702578เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2022 10:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2022 10:41 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท