2022-04-21 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gage & gauge


Revision G

2022-04-21

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gage & gauge

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.: http://www.gotoknow.org/posts/598367 and 683231

 

Dictionary.com

ออกเสียง gage & gauge = ‘GEYJ

US spelling esp. technical senses = gage

 

Dictionary of Problem Words and Expression:

Gage – Gauge

In the sense of a standard of measurement, 

these words are interchangeable (a narrow-gauge or -gage railroad), 

although gauge is the preferred spelling

 

Only gage can refer to 

           a variety of plum and to a challenge or pledge: 

“This is a can of gage (really greengage) plums,” 

“The swordsman threw his glove on the ground as a gage.” 

“This ticket represents a gage at the pawnbroker’s.”

 

Dictionary.com

HISTORICAL USAGE OF GAUGE

The noun gauge (also gage) appears in Middle English in 1332 

in the compound noun gaugeman “officialmeasurer.”

 

A century later, in 1440, the verb gaugen (also gagen ) appears,

meaning “to measure (depth, length), measure out (a quantity), 

make an official measurement of (a container or its contents).” 

The administrative state has always been in control! 

 

The figurative sense 

           “to take the measure of a person or thing; appraise, judge” 

           first appears in 1583.

 

Middle English gauge (noun and verb) comes from 

Old French gauger (verb) “to measure” and 

gauge (noun) “the action or result of measuring” 

(in modern French jauger and jauge for the verb and noun, respectively). 

 

Further etymology is speculative and unsatisfactory

              some authorities suggest a Germanic noun galgōn- “branch, rod,” 

              which becomes gealga in Old English (Modern English gallows ).


In Middle English 

the spellings gage- and gauge- occur indiscriminately

and some reputable modern authorities recommend the spelling gage

which is the spelling often used in technical contexts. 

A very common misspelling is guage.

 

Merriam-Webster Dictionary:

History and Etymology for gauge

Noun

Middle English gauge, gage 

             "fixed standard of measure," 

             borrowed from Anglo-French gauge, gouge 

             "standard of liquid measure, 

              tax paid to an official who determined the capacity of containers"

 

(continental Old and Middle French jauge 

"graduated rod used for measuring liquid capacity, 

measurement by such a rod, capacity of a cask"), 

perhaps going back to Old Low Franconian *galga "rod, beam," 

going back to Germanic *galgōn "pole,

stake, pole on which a condemned person was hung"; (sense 4) 

translation of German Massstab — more at GALLOWS entry 1

 

NOTE: The semantic supposition behind this etymology 

is that the Old Low Franconian etymon retained the sense "rod" 

(lost elsewhere in Germanic) which was specialized 

to refer to a kind of measuring rod in Gallo-Romance. 

 

For detailed argumentation and bibliography 

see Dictionnaire étymologique de l'ancien français (online) at entry jauge.

Verb

Middle English gawgyn, gagen, borrowed from Anglo-French gauger, derivative of gauge GAUGE entry 1

 

 

Abused, Confused, & Misused Words

gage

         = a security or a pledge

              something,

              as a glove, thrown down as a challenge to fight: 

                       The knight threw down his gage.

            =  a variety of plum, as a greengage

 

Not to be confused with:

gauge

              = a measuring device

              = to test; a size: 

                   twelve-gauge shotguns; 

               = the fineness of knitted fabric: 

                    sixty-gauge stockings

gouge

                = a chisel with a rounded blade; 

                = a digging or scooping action: 

                      to gouge a channel; 

                = to gouge holes

 

Dictionary of Unfamiliar Words by Diagram Group

gauge

A unit of length

               used to measure the diameter of a shotgun bore;

                e.g., six-gauge equals 23.34 mm.

 

Originally based on 

                the number of balls of certain size in a pound of shot.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Choose the Right Synonym for gauge

Noun

Standard, Criterion, Gauge, Yardstick, Touchstone 

mean a means of determining what a thing should be

Standard applies to any definite rule, principle, or measure 

established by authority

                   standards of behavior 

Criterion may apply to anything used as a test of quality 

whether formulated as a rule or principle or not.  

                    questioned the critic's criteria for excellence  

Gauge applies to a means of testing a particular dimension 

(such as thickness, depth, diameter)

or figuratively a particular quality or aspect.  

                     polls as a gauge of voter dissatisfaction  

Yardstick is an informal substitute for Criterion 

that suggests quantity more often than quality.  

                      housing construction as yardstick of economic growth  

Touchstone suggests a simple test of the authenticity 

or value of something intangible.  

                      fine service is one touchstone of a first-class restaurant 

 

Merriam-Webster Dictionary:

Gage vs. Gauge

Noun (1)

There are two gages:

               one refers to pledges or securities and 

                       is no longer in common general use

               and the other is a variant spelling of gauge

 

which in the noun form refers broadly to measurement (“fine-gauge wire”) 

or a standard by which something is measured 

(“polls are a good gauge of how voters might vote”). 

 

The earliest evidence we have for the noun gauge 

goes back to the 15th century, 

when English spelling was not yet standardized

and the word in question was spelled gauge and gage 

           with roughly equal frequency. 

 

Gauge began to be preferred in the late 19th century 

            for most general uses

 

Some claim that gage appears as a variant more frequently in the U.S.

though our evidence shows that 

             the vast majority of uses for gage 

             are from specialized and technical industries

 

such as mechanical engineering, manufacturing, and electronics, 

and that these uses of gage are global, not limited to the U.S.

 

Nonetheless, total use of the word gage is small 

when compared to the total use of the word gauge.

 

The verb gauge, which refers to measuring or estimating

also has a variant gage. 

This variant appears to show up primarily in informal sources

though not often

 

Gauge is by far the preferred spelling in general usage 

for both the noun and the verb; we encourage you use it.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Words of the Week October, 12, 2018

Gage had a mid-week spike in lookups, 

            for reasons that are not entirely clear; 

            we are attributing this to the release of a trailer 

            for Pet Sematary, a revamped cinematic version of the 1983 novel

            by Stephen King (in which one of the characters is so named). 

 

If interest in the word was not caused by Stephen King fans, 

we do not know what it could be, 

as the non-onomastic uses of gage are 

either as a variant spelling of gauge

or as an archaism meaning “pledge” or “risk.” 

 

For those who are unfamiliar with the plot of Pet Sematary

do not count on seeing this name break into the top 100 baby names 

for 2019 based on its placement in the upcoming film.

หมายเลขบันทึก: 702366เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2022 01:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 เมษายน 2022 01:58 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท