สวนกระแส  ความอยาก  ยากได้ผล

เพราะผู้คน ถูกยั่วยวน ชวนกระสัน

ให้หลงไหล  หลงละโมบ  โลภตามกัน

ลืมเผ่าพันธุ์ กำพืดไทย ไร้ยางอาย 

       กว่าสิบปี ที่ผ่านมา น่าสลด

       แบบภาพพจน์ "คนไม่ดี" มีมากหลาย          

      จนลูกหลาน หลงเอาอย่าง "บ่าง" ทำลาย

       สืบเชื้อสาย "คนชั่ว" ทั่วแผ่นดิน

หวนคิดถึง คำโบราณ ที่ขานบอก

"คนดี" ต้อง  เดินตรอก... หลบซอกหิน

"คนชั่ว" กลับ  เดินถนน....  ล้นธานิน

ฤาจะสิ้น........... ถ้าปล่อยไว้  ให้ท้าทาย  

        ชาติศาสน์กษัตริย์ของไทย  .......ใครคิดผลาญ

        สิ่งศักดิ์สิทธิ์   จงบันดาล   ให้ฉิบหาย

        ใครคิดสร้าง  ให้มีสุข   ทุกข์มลาย

       ปีหมูกราย.... ช่วยสอดส่อง....ป้องคนดี.