ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โปรดดลบันดาล และคุ้มครองให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว

มีความสุขกาย สบายใจ สุขสมหวังตามที่ต้องการ

 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความเจริญรุ่งเรือง ตลอดไป