พอดีผมได้ไปอ่านกี่ยวกับการวางแผนงานวิจัย ของอาจารย์ บัณฑิต ถิ่นคํารพ  หลังจากอ่านแล้วรู้สึกจริงๆ ว่างานวิจัยก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเสมอไป (สำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ) อ่านแล้วรู้สึกว่าการทำงานวิจัยเป็นเรื่องน่าสนุก และมีแรงบันดาลใจให้เราอยากทำงานวิจัย เข้ามาอ่านได้ที่นี่ ครับ

http://gotoknow.org/file/surachanok/Plan+for+Data+Analysis.pdf