วัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2549

วันนี้ตอนเช้า มีงาน พิมพ์งานเอกสารค่ะเป็นกาสรุปงานและประเมินผลของปี2549  ค่ะว่าในปีนี้ที่ทำไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผมากน้อยเพียงใด

ตอนเที่ยงพี่ๆที่แผนกได้จัดเลี้ยงน้องๆฝึกงานและพวกพนักงานที่แผนกค่ะอิ่มากเลยมีอาหารหลายอย่างด้วยค่ะและช่วงบ่ายก็มไมงานให้ทำค่ะมีแต่เย็บเอกสารและแกะซองเอกสาร ค่ะ