วันที่ 26 ธันวาคม

แกะเทปคำพูดของพระพะยอมที่เกี่ยวกับการเดินทางในช่วงปีใหม่   เบิกภาพจากห้องสมุดภาพเนื่องจากภาพที่มีอยู่นั้นไม่พอ  ในการแกะคำพูดจะจับใจความนำแค่ประเด็นที่สำคัญและตรงตามที่ต้องการจะไม่นำมาทุกคำพูด