ความสำคัญของการพูด


ถ้อยคำเป็นภาษิตข้อคิด ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพูด เช่น "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา" "พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย" เป็นต้น การพูดจะสัมฤทธิผลหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการที่ผู้พูดได้วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในการพูดให้ถ่องแท้เสียก่อน มีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะพูด ฉะนั้นการพูดให้เหมาะสมกับบุคคล ต้องวิเคราะห์ในเรื่อง วัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความสนใจพิเศษ การพูดให้เหมาะกับกาลเทศะ ควรพิจารณาว่าจะพูดในโอกาสใด การพูดเป็นทางการมากน้อยแค่ไหน การพูดให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามความประสงค์ ควรใช้ภาษาบ่งบอกความต้องการหรือความมุ่งหมายให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการตีความหลายแง่หลายมุม เพราะการพูดแสดงความคิดเห็นผู้พูดต้องใช้ทั้งความรู้ ความคิด เหตุผลหรือหลักการต่าง ๆ หลายอย่างประกอบกัน

ความสำคัญของการพูด

 

 

ความสำคัญของการพูด

ดร.ถวิล  อรัญเวศ

          การพูดจากปราศรัยกับผู้คน มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด จะประกอบกิจการงานใดหรือจะคบหาสมาคมกับใคร ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อื่นตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติได้นั้น ล้วนแต่เป็นบุคคลผู้ที่มีวาทศิลป์หรือประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้น

          การพูดมีความสำคัญต่อตนเอง เพราะถ้าผู้พูดมีศิลปะในการพูดก็จะเป็นคุณแก่ตนเอง ส่วนในด้านสังคมนั้น เนื่องจากเราต้องคบหาสมาคมและพึ่งพาอาศัยกัน การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นั้น จำเป็นต้องเป็นคนที่ “พูดดี” “พูดเป็น” คือพูดไพเราะ น่าฟัง ดังนั้น การพูดของคนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงกาลเทศะ

        การพูดจะสัมฤทธิผลหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการที่ผู้พูดได้วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในการพูดให้ถ่องแท้เสียก่อน มีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะพูด ฉะนั้นการพูดให้เหมาะสมกับบุคคล ต้องวิเคราะห์ในเรื่อง วัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความสนใจพิเศษ การพูดให้เหมาะกับกาลเทศะ ควรพิจารณาว่าจะพูดในโอกาสใด

การพูดเป็นทางการมากน้อยแค่ไหน การพูดให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามความประสงค์ ควรใช้ภาษาบ่งบอกความต้องการหรือความมุ่งหมายให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการตีความหลายแง่หลายมุม เพราะการพูดแสดงความคิดเห็นผู้พูดต้องใช้ทั้งความรู้ ความคิด เหตุผลหรือหลักการต่าง ๆ หลายอย่างประกอบกัน

        ถ้อยคำเป็นภาษิตข้อคิด ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพูด เช่น "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา"

        "พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย" เป็นต้น

      

 

บทกลอนที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการพูด

           สุนทรภู่ กวีเอกของไทยของโลก ได้กล่าวถึงความสำคัญของการพูดไว้ในนิราศภูเขาทองตอนหนึ่งว่า

               "ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์       มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

               แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร      จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา"

            นอกจากนี้แล้ว ยังมีบทกลอนต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ประพันธ์กล่าวถึงความสำคัญของ

การพูดไว้ ดังจะขอยกมาเป็นตัวอย่าง ดังนี้

 

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว กล่าวให้คิด

รู้ถูกผิด ไม่ผิดพลาด และหม่นหมอง

พูดกลับกลอก หลอกล่อ ส่อถึงคน

ปากพาจน คนคด หมดศรัทธา

 

     หากจะพูด พึงหยุดคิด สักนิดหนึ่ง

คนฟังซึ้ง ทึ่งเรา พูดเข้าท่า

ปากเป็นศรี มีชัย ได้ราคา

สร้างศรัทธา พาที ดีกว่าใคร

 

รู้ขอโทษ โปรดเอ่ย เผยขึ้นก่อน

รู้โอนอ่อน ผ่อนรับ กลับยิ่งใหญ่

รู้ว่าผิด คิดต่อ ขออภัย

รู้จักให้ ได้มิตร จิตเมตตา

 

     ปากเป็นเอก เลขเป็นโท โบราณขัย

เผยความนัย ให้รู้ ผู้ปราดเปรื่อง

หมั่นศึกษา หาไว้ ให้รุ่งเรือง

รู้ประเทือง เนืองนิตย์ คิดการไกล

     มีคารม คมคาย หลายแต้มต่อ

พูดด่าทอ ล่อแม่ แย่กันใหญ่

พูดมาคำ ซ้ำด่า น่าขับไป

คนดีไซร้ ไม่ทำ จำไว้นา

          ดังนั้น การพูด มีความสำคัญมากตามที่กล่าวมาแล้ว เวลาจะพูด คิดก่อนพูดพูดให้ชวนฟัง การพูดจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกและเรียนรู้ เมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับใคร ไม่ว่ากับคนในครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน การออกงานสังคม การพูดในที่ชุมชน คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงาน จึงควรศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับการพูด เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการทำงานต่อไป

 

 

 แหล่งข้อมูล

https://goo.gl/yH8iAp

https://goo.gl/ygbxXn

 

 

หมายเลขบันทึก: 696484เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2022 14:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มกราคม 2022 14:24 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี