สวนหย่อมในสำนักงาน

ไม่อยากเห็นความสวยงาม แต่ไม่ปลอดภัย ครับ

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องสำนักงานน่าอยู่ กำลังเป็นที่สนใจ ทุกหน่วยงานพยายามคิดหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้สำนักงานเป็นสำนักงานที่น่าอยู่น่าทำงาน

 

สวนหย่อม เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายหน่วยงานเห็นว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความสุขใจ ก็จะทำงานด้วยความสุข ผลสัมฤทธิ์ของงานก็จะดีขึ้น ผู้มาติดต่อหรือลูกค้าก็มีความพึงพอใจ

 

แต่พื้นที่ในสำนักงานมักไม่อำนวย และมีอยู่จำกัด ด้วยมิได้ออกแบบมาเพื่อการจัดสวนหย่อม ดังนั้นสถานที่จัดทำสวนหย่อมจึงมักเป็น บริเวณหน้าประตู หรือหน้าบันได ขั้นพักบันได ที่ที่มีช่องว่างอยู่บ้าง (บางแห่ง เช่นโรงพยาบาลที่ไปประชุมมาเมื่อวานนี้ ปิดประตูหนึ่งบานเพื่อจัดทำสวนหย่อม)

 โดยลืมคำนึงถึงความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ , ภาวะจลาจล เป็นต้น

ละเลยเรื่อง Safety First ไปเพื่อความสวยงาม

วันนี้(26 ธันวาคม) เป็น วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

  ไม่อยากเห็นความสวยงาม แต่ไม่ปลอดภัย ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog Officeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ