ท่านที่เห็นบันทึกอาจเข้าใจผิดว่า เป็นบทกลอนหรือเพลงครับ..ผมไม่มีความสันทัดทั้งด้านกลอนและดนตรีนะครับ..

    บันทึกนี้คงสื่อด้วยภาพครับ เป็นหาดทรายที่ บ้านกรูด อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครับ....ถ่ายก่อนคลื่นยักษ์ซัดชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ซึ่งยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ประมาณ ๒-๓ วันครับ...ไปชมภาพกันเลย

หาดทราย คลื่นทราย
 
หาดทราย เงาไม้
 
รอยเท้าบนพื้นทราย
 

 

BeeMan

BeeMan