วันนี้ถึงธ.ก.ส. 8.30 น. ช่วงเช้า มีการเลือกภาพและพิมพ์ภาพสำหรับการนำไปทำบอร์ข่าว ช่วงบ่าย ถ่ายรูปกระปุกออมสินกุ๊กไก่ที่มีเป็นแบบกระป๋องและเป็นรูปตัวไก่ในแบบต่างๆเพื่อนำภาพไปใช้สำหรับการนำไปจัดนิทรรศการและช่วยเพื่อนนำปฎิทินตั้งโต๊ะบรรจุใส่ซองพัสดุเพื่อที่จะส่งไปยังสำนักงานที่ต่างจังหวัด สิ่งที่ได้จากการฝึกงานในวันนี้ ในด้านการถ่ายรูปเพราะพี่เขาให้กระปุกออมสินมาและให้ผมนำไปถ่ายโดยที่เขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมทั้งหมดโดยที่ผมมีอิสระในการถ่ายและการจัดวางรวมถึงการใช้แฟลสที่เหมาะสมเพื่อทำให้ภาพออกมาดูสวยงาม 25/12/49 ( Merry christmas ทุกๆคนขอให้มีความสุข )