ความตื่นเต้นดีใจ  ของคนเฒ่าคนแก่  ที่มากด้วยประสบการณ์  ด้วยความรู้ที่ฝังอย่ในตัว  ที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานตลอดชั่วชีวิต  อาจจะดับหายไปพร้อมกับลมหายใจ

        แต่ที่ชุมชนบ้านเม็กดำ  คุณค่าของภูมิความรู้เหล่านี้  ได้ถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลาน  ในเรื่องราวต่าง ๆ  ในทุกบ่ายวันศุกร์  หรือที่เราชาวเม็กดำ  เรียกว่า  วันสุข  เราได้เดินบ้าง  ขี่จักรยานบ้าน  หรือบางที่ขี่รถไถนาเดินตามบ้าง  ซึ่งจะใช้วิธีไหน  อยู่ที่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

        ลูก ๆ หลาน ๆ  ได้ตำหมากให้ยายอ่อน  หู  ตา  คอยจดจ้อง  ฟัง  ดู  และคิด  ติดตามคำผญา  จากยายผู้ใจดี 

        หลังกลับจากยาย  ๆ (ศึกษาจากหลายคน) แต่ละกลุ่มได้นำมาพูดคุย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  หาข้อสรุป  เกิดความรู้ใหม่  โดยที่เขาไม่รู้หรอกว่า  เขาได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้บ้างแล้ว

        เรา หมายถึง  ครู  นักเรียน  ครูภูมิปัญญา  ได้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกันมา  ตั้งแต่เปิดปีการศึกษา  ทำให้ครูไม่ต้องสอนวิชามารยาทไทย  เมื่อจะพูดคุยกับผู้ใหญ่    เขาจะได้รู้ว่า  ความคุ้นเคยทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด