ดาบของชาติ

          ทำนอง/เนื้อร้อง  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

                                      ...ดาบของชาติ  เล่มนี้  คือชีวิตเรา...   
 
                                      ...ถึงจะคม  อยู่ดี    ลับไว้...

                                      ...สำหรับสู้  ไพรี   ให้ชาติ  เรานา...

                                      ...ให้มิตรให้  เมียให้  ลูกแล้  ชาติไทย...


            นาวาเอกหลวงสำรวจวิถีสมุทร (ฟุ้ง พร้อมสัมพันธ์) ซึ่งเป็นนักเรียนนายเรือสมัยเสด็จในกรมฯเล่าว่า " ครั้งหนึ่งโรงเรียนนายเรือจัดให้มีงานเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนเวียนมาถึง คือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ซึ่งนายทหารเรือถือว่าเป็นวันกองทัพเรือ โดยเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ร.๖) เสด็จมาในงานด้วย ในระหว่างเวลารับประทานอาหารนั้น นักเรียนนายเรือผู้หนึ่ง ชื่อสนั่น ซึ่งเป็นมหาดเล็กของเสด็จในกรมฯด้วย ได้ลุกขึ้นและถอดมีดเหน็บออกจากฝักรำและร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง
            เพลงที่นักเรียนนายเรือสนั่นร้องนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ " ดาบของชาติ " เหตุนี้อาจจะเป็นอีกประการหนึ่งซึ่งทำให้เสด็จในกรมฯถูกปลดออกจากราชการทหารเรือ เพลงดังกล่าวนี้ไม่ค่อยมีใครนำมาร้องกันเนื่องจากไม่มีใครรู้จัก เป็นเพลงที่มีเนื้อร้องสั้นๆ ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กองทัพเรือ ต้องการรวบรวมเพลงพระนิพนธ์ ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เช่นเพลง" ดอกประดู่ " และเพลง "เดินหน้า"
           นาวาเอก สำเร็จ  นิยมเดช หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือได้ไปขอคำปรึกษากับหม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นหม่อมมารดาของพลเรือเอกหม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เกี่ยวกับเรื่องเพลงของเสด็จในกรมฯ หม่อมช้อยท่านได้เล่าพร้อมทั้งร้องเพลง " ดาบของชาติ " ให้ฟังด้วยเสียงสั่นเครือ กองดุริยางค์ทหารเรือได้บันทึกเสียงของท่านไว้ แล้วนำมาเรียบเรียงเสียงประสานทำนองขึ้น บันทึกลงในแผ่นเสียงเพลงทหารเรือ จึงเป็นเพลง " ดาบของชาติ " ดังที่เราได้ฟังและร้องกันต่อมา


                                                       โดย  คนบ้านเดียวกัน

        เชิญฟังเพลง "ดาบของชาติ"ได้ที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/file/chuanpis/sward.wma