วันนี้ห้องเรียนคอม ค่อนข้างเบาบาง เพราะเอกสังคมไปเชียงใหม่