คำกราบบังคมทูลราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

baby
พิธี “เทิดไท้องค์พระมหากษัตริย์” เฉลิมสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดพิธี “เทิดไท้องค์พระมหากษัตริย์” เฉลิมสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ขึ้นในวันซ้อมย่อยของงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  นำโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยผู้เข้ารับปริญญาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  ได้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคำกราบบังคมทูลราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธี "เทิดไท้องค์พระมหากษัตริย์" เฉลิมสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี  ประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์วนิดา บำรุงไทย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในที่นี้ดิฉันจึงขอนำคำกราบบังคมทูลราชสดุดี ดังกล่าว มาฝากท่านผู้อ่านดังนี้ค่ะ
            คำกราบบังคมทูลราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธี เทิดไท้องค์พระมหากษัตริย์ เฉลิมสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี โดย รองศาสตราจารย์กมล  การกุศล  ใน วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙  ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...............  
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม                                 
                 
ในมหาวโรกาสเฉลิมสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์กมล  การกุศล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตทั้งปวง  ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล  ด้วยดวงจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  โดยหาที่สุดมิได้
                ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกอยู่เป็นนิตย์ว่า  พสกนิกรไทยทั้งมวลได้อยู่ร่วมกันมาด้วยความรัก   สามัคคี  และมีความสุข  ความเจริญได้ก็ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม  ได้มีพระเมตตาคุณโปรดเกล้าฯ ทะนุบำรุงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายด้วยพระวิริยะอุตสาหะ  พระปรีชาสามารถ  และพระราชวิจารณญาณอันสุขุมลุ่มลึก  ได้ทรงตรากตรำพระวรกาย  ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่  เป็นเวลายาวนาน  ตลอดเวลา ๖๐ ปี  แห่งการที่ได้ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ                 ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้  ข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสแสดงความภักดีเทิดพระเกียรติคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองพระบาท  และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  จะสนองพระราชปณิธาน  ด้วยการยึดมั่นในคติธรรม  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและพระพุทธชินราช และพระเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ได้อภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญด้วยจตุรพิธพรชัย  พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ  เสด็จสถิตยั่งยืนในรัตนราชไอศูรย์  เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อม แก่ปวงพสกนิกรไทตลอดชั่วกาลนาน   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิต

คำสำคัญ (Tags)#เทิดไท้องค์พระมหากษัตริย์

หมายเลขบันทึก: 69269, เขียน: 25 Dec 2006 @ 15:23 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)