อย่าโทรศัพท์ขณะชาร์จ

http://gotoknow.org/file/woottisak/27272727.jpg
เด็กคนหนึ่งชาร์จโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน  มีโทรศัพท์เข้ามา เขารับโทรศัพท์  ทั้งๆที่โทรศัพท์ยังเสียบปลั๊กอยู่ (ชาร์จอยู่)

หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาที
กระแสไฟฟ้าได้ไหลผ่านโทรศัพท์เข้าสู่ตัวเขา
เขาล้มลงกระทบกับพื้น เสียงดังมาก

พ่อแม่ของเขารีบมาที่ห้อง และพบเขาหมดสติ
ชีพจรเต้นอ่อน และนิ้วมือเป็นรอยไหม้เกรียม


เขาถูกส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างด่วน
แต่หมอพยายามช่วยชีวิตเด็กเคราะห์ร้ายคนนี้  แต่ก็สุดวิสัย ชีพจรจึงหยุดทำงานระหว่างทางตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

โทรศัพท์มือถือเป็น นวัตกรรม ที่มีประโยชน์อย่างมาก ๔ใช้อย่างสร้างสรรค์
แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่หายนะ   ถึงความตายได้ได้เช่นกัน.....  
  อย่า!!!!!!   รับหรือโทรศัพท์ขณะกำลังชาร์จนะตรับ