หนังสือบางประเภทที่ผมอ่านเป็นหนังสือแบบ การ์ตูน หนังสือการ์ตูนก็มีหลายเรื่องที่ผมอ่านแต่ส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่นและหนังสือที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับ เช่น เมืองแอตแลนติกที่สูญหาย แม่น้ำนาย ผมชอบอ่านเกี่ยวกับสิ่งลึกลับมากเหมือนกันเพราะมันน่าตื่นเต้นและบางสิ่งมันเเปลกมาก