เกมแรกที่ผมจะบอก เป็นเกมที่บางคนคงรู้จักชื่อเกมหมากรุกมีทั้งหมากรุกไทยและจีน หมากรุกทั้งสองนี้เหมือนๆกันเพียงการเดินและการวางตัวหมาก พ่อผมชอบให้เล่นเกมแบบนี้มันจะช่วยพัฒนาสมอง ในการคิดคำนวณ หมากรุกจีนที่ผมเล่นจะมีสีเขียวและแดง แต่สีที่ผมก็ชอบเล่นคือสีเขียวกระดานของมันจะเป็นกระดาษบางอันจะเป็นไม้ ที่ผมเล่นเป็นกระดาษจะมีเป็นช่องๆมีแม่น้ำขวางทาง