ดาราภรณ์7

ฝึกงานที่สำนักการศึกษา

     การฝึกงานของวันที่ 11 พ.ย. นี้ เริ่มต้นด้วยการรับมอบหมายงานจากพี่อิสให้ทำ โครงการทำสื่อ ลูกเต๋าพาสนุก ของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ขึ้นเว็บ โดยใช้ไปรแกรมเดิม คือ M.Word เริ่มจาก

1. แสกนรูป

2. ตกแต่งดวย Photoshop

     จากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการพิมพ์,ใส่รูป,ตกแต่งให้สวยงามและเหมาะสมกับกลุ่มสาระวิชาและช่วงชั้นของเด็ก

ช่วงบ่าย

     พี่โตให้ทำตัวอักษรและตกแต่งรูปด้วย Photoshop ให้ เพื่อนำไปใช้ในงานสัมมนาของสำนักการศึกษางานหนึ่ง การตกแต่งก็ไม่มีขั้นตอนอะไรมากนักแค่ทำขอบภาพให้เบลอ ใช้ Rectangular Marguee Tool เลือกภาพกำหนด Opacity 20% และทำให้ชัดขึ้นเท่านั้น

ปล. วันนี้ขอจบแค่นี้ก่อน ถ้ามีอะไรขอเพิ่มเติมพรุ่งนี้นะค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของดาราภรณ์ความเห็น (0)