วัลลภา6

จัดทำข้อมูล

  อาคารประชาสัมพันธ์ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แผนกการภาพ 

ช่วงเช้า 

     วันนี้มาฝึกงานได้สแกนฟิล์มอีกแล้วแต่วันนี้ดีหน่อยเพราะได้บันทึกเก็บทำข้อมูลด้วย การเก็บข้อมูลของที่นี่จะแยกออกเป็นปี เมื่อสแกนรูปได้มากพอแล้วก็คัดลอกรูปออกมาจากโปรแกรมPhotoBase Moveมายังแฟ้มข้อมูลใหม่ที่เราสร้างขึ้นแล้วพิมพ์ชื่อและรหัสตามใบสั่งที่อยู่หน้าซองของฟิล์มเช่น ชื่องาน สถานที่ เป็นต้น

ช่วงบ่าย

     มีงานเข้ามาได้สแกนฟิล์มสไลด์สวนหลวงร.9 ถาดใส่ฟิล์มสไลด์หรือSLIDE MOUNT HOLDER ใส่สไลด์ได้ทีละ 4 รูป และได้ทำการCopyรูปภาพของรูปที่สแกนใส่ในแผ่นดิสก์ตามใบสั่งงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของวัลลภา



ความเห็น (0)