ส่งเสริมการเกษตรวิชชาบูรณ์ ๒


ตามติดภารกิจการเรียนรู้ใน ๗ วันแรกของ "ส่งเสริมการเกษตรวิชชาบูรณ์ ๒"ได้ที่นี่นะคร้าบ!!!!!!

                      -ได้เวลาเก็บเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ มาบันทึกเอาไว้ต่อจากบันทึกก่อนหน้านี้กับ"ส่งเสริมการเกษตรวิชชาบูรณ์ ๑ ติดตามได้จากที่นี่ครับ https://www.gotoknow.org/posts/690188 สำหรับวันนี้ถือเป็นตอนที่ ๒ ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้เป็น"จดหมายเหตุชีวิต"ครับ ในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรต้องปรับการจัดอบรมเป็นระบบออนไลน์ตลอดหลักสูตรครับ หลังจากที่ทีมผู้จัดได้บริหารจัดการกระบวนการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับทีมวิทยากรแล้ว ในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2564 จึงเป็นช่วงเวลาของการอบรมหลักสูตร"นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง รุ่นที่ 17 ซึ่งถือว่าเป็นการอบรมต่อจากช่วงที่ผ่านมาครับ เอาเป็นว่าช่วงที่ 2 นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้น พร้อมแล้วตามผมไปร่วมเรียนรู้พร้อมๆ กันได้เลยครับ….

1.ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ทีมผู้จัดได้วางแผนเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อจัดกระบวนการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนั้น ผมก็ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ในช่วงที่ 2 ซึ่งคราวนี้กำหนดเอาไว้ทั้งหมด 16 วันครับ เมื่อรับทราบแล้วก็ขอเคลียร์งานและเตรียมพร้อมเข้ารับการอบรมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ กันต่อครับ สำหรับครั้งนี้มีวิชาที่ต้องเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายทั้งทีมวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเลยล่ะครับ….

2.สำหรับวันแรกของการเข้าร้บการอบรมช่วงที่ 2 นี้ กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม “สีส้มรักกัน”ก็ต้องทำหน้าที่ในการสรุปบทเรียนในครั้งก่อนหน้านี้ให้กับสมาชิกได้ร่วมรับฟังกันก่อนครับ ถึงแม้ว่าจะหยุดยาวแต่ทีมงานก็ยังมีความพร้อมในการสรุปบทเรียนของอาจารย์ได้อย่างครบถ้วนกระบวนความครับ

3.และในช่วงเช้าของวันศุกร์นี้ เราจะได้เรียนรู้ใน “วิชาแผนงาน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายโดย ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร” สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับแผนงานในระดับต่างๆ ในวันนี้ ทำให้เราได้ทราบถึงหลักการในการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนงานที่เราได้นำเสนอ รวมไปถึงการจัดทำแผนงานโครงการที่ต้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ชาติด้วย และไม่ว่าจะเป็นแผนการพัมนาในระดับใดก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศครับ ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ แม้ว่าจะดูเข้าใจได้ยากไปสักหน่อย แต่หากเราได้สัมผัสและได้ลงมือปฏิบัติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้และปฏิบัติได้ครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ได้ให้เราเรียนรู้จาก"นิทานเรื่อง กระต่ายกับเต่า"ด้วย สำหรับเวอร์ชั่นนี้แต่ตกต่างจากเนื้อเรื่องเดิมๆ ที่เราได้เคยดูกันมาครับ เพราะนิทานตอนนี้ทำให้เราได้ข้อคิดในด้านของการทำงานเป็นทีม การเข้าในและยอมรับความรู้ความสามารถของแต่ละคนและที่สำคัญทำให้เราได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีด้วยล่ะครับ เวลาในการเรียนรู้วิชานี้อาจจะน้อยไปสักหน่อย แต่ก็ได้แนวทางและแนวคิดหลายๆ อย่างและสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ….

4.ในช่วงบ่ายของวันนี้เราก็พร้อมเรียนรู้กับ"วิชากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บรรยายโดยนางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ หรือพี่ตวง"นั่นเองครับ สำหรับกิจกรรมสัมพันธ์ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานครับ ซึ่งวิชานี้จะทำให้เราได้ทำความรู้จักตนเองให้มากขึ้น โดย"พี่ตวง"ได้ให้เราใช้เครื่องมือวิเคราะหฺ์ตนเองแบบ DISC สำหรับตัวผมเองแล้วอยู่ในกลุ่ม S ครับ และสมาชิกส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน แต่ละกลุ่มก็มีจุดเด่น/จุดด้อย แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะเราจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดเราก็สามารถนำเอาผลนี้ไปปรับปรุงตนเอง ให้มีความพร้อมในการอยู่ร่วมกับคนในสังคมให้มีความสุขครับ และนี่ก็คือวิชาที่เราได้เรียนรู้ในแบบของตัวเราครับ…

5. เพื่อความต่อเนื่องของการอบรม คราวนี้ทีมงานผู้จัดและวิทยากรได้จัดตารางเรียนให้เราในวันเสาร์ด้วยล่ะครับ และก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนทีมงานจาก"สีเขียวเข้มแข็ง"ก็ทำหน้าที่ในการสรุปบทเรียนของวันที่ผ่านมา โดยผลสรุปผลเรียนที่ได้นำเสนอทำให้เราได้เข้าใจและเห็นภาพของแผนงานและยุทธศาตร์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนครับ สำหรับวิชากิจกรรมสัมพันธ์ก็สรุปได้อย่างน่าประทับใจครับ…

6.และเช้านี้เราได้พบกับ “อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช”ที่จะมาบรรยายใน"วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ/การนำเสนอ/และการพูดในโอกาสต่างๆ"ครับ โดยเนื้อหาหลักในวันนี้จะเน้นให้เราได้เรียนรู้หลักการต่างๆ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแต่งกาย การคิด การพูด สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เรามีความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในการเป็นพิธีกร การนำเสนอผลงานในด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้เราต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความคุ้นชิน และที่สำคัญต้องมีการรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการเข้าสังคมเราก็ต้องฝึกกาย ฝึกใจ ให้มีความพร้อมด้วย และวันนี้ผมได้มีโอกาสฝึกทักษะการนำเสนอด้วย ผลงานออกมาอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าได้ฝึกและนำเอาข้อบกพร่องที่มีอยู่ไปปรับให้เหมาะสมและพร้อมที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองได้ด้วยล่ะครับ….

7.เช้าวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน ก่อนที่เราจะได้พบกับทีมงานของวิทยากร “กลุ่มสีม่วงมันหวาน”ก็ได้สรุปบทเรียนก่อนครับ สำหรับวันนี้ทีมงานให้เราจัดเตรียมตัดกระดาษตามรูปทรงที่กำหนดเอาไว้ทั้งหมด 9 ชิ้นครับ ว่าแต่วันนี้ทีมวิทยากรจะให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนั้น พร้อมแล้วตามผมไปชมพร้อม ๆ กันได้เลยครับ

8.สำหรับวันนี้เราได้พบกับ"จ.ส.อ.กัณฐัศว์  ทองไข และน้อง ๆ ทีมอาสา"ครับ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงถือว่าเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างเห็นภาพครับ และวันนี้แม้ว่าทีมวิทยากรเองจะต้องใช้สื่อออนไลน์ในการจัดกระบวนการต่างๆ แต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้และที่สำคัญทำให้เราได้เห็นถึงการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ง่ายเลยนะครับหากเราต้องมีการจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์แบบนี้ แต่งานนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทีมงานที่พยามให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างเต็มความสามารถครับ และในช่วงบ่ายทีมน้องอาสาได้ให้เราเรียนรู้กระบวนการคิดผ่านกระดาษ 9 ชิ้น เทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับการคิดเชิงวิเคราะห์การวางแผน การวางเป้าหมายของงานต่างๆ และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการที่เราได้ให้การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมเราด้วย สำหรับกิจกรรมนี้หากตัวผมเองไม่ได้บทเรียนการต่อกระดาษจากเพื่อนที่เข้ารับการอบรม ก็เห็นว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่กระดาษ 9 ชิ้นจะต่อกันได้แบบนี้ครับ และเมื่อมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนก็ได้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ เอาไปใช้ในการจัดกระบวนการพัฒนาในพื้นที่ได้ครับ และวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่าน ขอให้กำลังใจในการพัฒนาทีมงานต่อไป และหวังว่าหากมีโอกาสคงจะได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากทีมวิทยากรอีกนะครับ…

9.วันที่ 22 มิถุนายน เช้านี้"กลุ่มสีฟ้าประทาน"สรุปบทเรียนของวันที่ผ่านมา และวันนี้เราจะได้เรียนรู้ใน"วิชาเทคนิคการสรุปประเด็น"กับอาจารย์จุลชัย จุลเจือ ครับ สำหรับวันนี้อาจารย์จุลชัย จะมีเทคนิคอะไรมาให้เราได้เรียนรู้บ้างนั้น ตามไปรับความรู้พร้อมๆ กันได้เลยครับ

10.วันนี้อาจารยืจุลชัย ได้สอนเทคนิคการสรุปประเด็นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งอาจารย์แนะนำให้ใช้เครื่องมีอทั้งหมด 15 เครื่องมีอกันเลยทีเดียวครับ สำหรับเครื่องมือแบบนี้บางอย่างผมยังไม่เคยได้ลองใช้เลยครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไหนก็ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์ให้เราได้สรุปประเด็นสำคัญๆ และสามารถนำเอาข้อี่มูลนั้นๆ ไปนำเสนอหรือสรุปต่อได้ครับ เทคนิคการสอนของอาจารย์ถือว่า"ขั้นเทพ"ครับ แม้ว่าจะนั่งฟังอยู่ในห้องคนเดียวแต่ก็มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าอาจารย์ใช้วิทยายุทธขั้นสูง คือใช้วิธีการ"ถาม-ตอบ"และเช็คความเข้าใจอยู่ทุกครั้งหลังจากประเด็นที่สอนครับ และที่สำคัญวันนี้อาจารย์ได้มอบหมายงานให้เราได้กลับมาทำเป็นการบ้านด้วยล่ะครับ และมีกำหนดส่งวันที่ 30 มิุนายน นี้ อาจารย์บอกว่า"จะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้แต่ถ้าพิมพ์จะได้คะแนนดีกว่าการเขียน"ครับ 55555

11.เช้าของวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน ตัวแทนกลุ่มก็ทำหน้าที่ในการสรุปบทเรียนครับ และ 3 วันต่อจากนี้เราจะได้เรียนรู้ในวิชา การวิเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ กับทีมของ รศ.บำเพ็ญ  เขียวหวาน ครับ สำหรับวิชานี้ต้องใช้พลังในการเรียนรู้อย่างเต็มพิกัดแน่นอนครับ พลังใจพร้อม พลังกายพร้อมคร้าบ!!!!

12.นี่คือผลงานของการเรียนรู้ในวันแรกครับ วันนี้ทีมของอาจารย์ได้ฝึกให้เราได้ใช้เครื่องมือในการระดับความคิดผ่าน “Jam board”แม้ว่าจะอยู่กันคนละแห่งแต่เราก็ได้ระดมความคิดอย่างเต็มที่ครับ สำหรับเครื่องมือแบบนี้ต้องมีทีมงานที่ช่วยจัดระบบและสรุปผลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รีเช็คข้อมูลครับ นอกจากนี้ยังตัองมีการเตรียมเครื่องมือต่างๆ ในการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ด้วย ดังนั้นใบงานต่างๆ จึงได้นำเสนอออกมาให้"กลุ่มจิ่ว"ของเราได้ช่วยกันระดมสมองแบบ"สุมหัวออนไลน์"ครับ วันแรกก็โดนซะแล้ว…แต่เราก็พร้อมที่จะไป"เที่ยวทิพย์"ณ เมืองปทุมธานี แล้วนะครับอาจารย์….

13.ช่วงเช้าของวันพฤหัส ที่ 24 มิถุนายน เรานัดหมายให้มาเข้าห้องเรียนก่อนเวลาครับ และก่อนที่เราจะไป “เที่ยวทิพย์"กันนั้น เราก็ให้ทีมที่รับผิดชอบสรุปบทเรียนของวันที่ผ่านมาก่อน พร้อมกับเพิ่มพลังสมองให้พร้อมกับการเรียนรู้ครับ เมื่อพร้อมแล้ว เราก็ไปเที่ยวทิพย์กันได้เลยคร้าบ!!!!

14.เที่ยวทิพย์คราวนี้ กลุ่มสีส้มของเราได้ไปศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีครับ งานนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปเรียนรู้ได้ โดยผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยและเข้ากันดีกับสถานการณ์แบบนี้ครับ วันนี้ทีมงานของเราใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้ให้มากที่สุด ทั้งนี้ก็เพราะว่าจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสรุปตามกระบวนการที่อาจารย์ได้กำหนดเอาไว้ครับ ใช้เวลาในการลงพื้นที่ประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ เราก็ได้ข้อมูลและกลับเข้ามาห้องเรียนในช่วงบ่ายต่อ พักให้หายเหนื่อยแล้วก็ได้เวลาเรียนรู้แล้วล่ะครับ

15.ช่วงบ่ายนี้ เป็นการสรุปบทเรียนที่เราได้ไปเรียนรู้ในพื้นที่จริงครับ โดยทีมของอาจารย์จะคอยแนะนำให้เราได้สรุปให้ตรงประเด็น และมีเครื่องมีอในการสรุปเป็นใบงานต่างๆ มาถึงวันนี้เราได้ทำงานถึงใบงานที่ 10 แล้วล่ะครับ ซึ่งในแต่ละใบงานก็จะมีประเด็นต่างๆ ที่นำมาเป็นข้อมูลสรุปภาพรวม กระบวนการคิดตามขั้นตอนได้ถูกนำมาจัดวางเอาไว้ให้เห็นภาพ และวันนี้เราต้องทำงานกันต่อถึงค่ำเลยล่ะครับ แม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่เราก็รวมตัวกันได้แบบนี้ต่อไปไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ไม่ใช่ปัญหาของการเรียนรู้ร่วมกันแล้วล่ะครับ สู้ๆ “กลุ่มจิ๋วส้ม 1”สู้ๆ คร้าบบบ!!!!

16.และในวันศกร์ที่ 25 มิถุนายน ก็เป็นวันที่เราเข้าห้องเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งครับ และต้องทำกิจกรรมสรุปบทเรียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. เพราะวันนี้ทีมอาจารย์จะให้เราได้ทำกิจกรรมต่ออีกหลายอย่าง ดังนั้นเมื่อสรุปบทเรียนและทำิจกรรมนันทนาการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เราก็เข้าห้องเรียนกันทันทีครับ…

17.เมื่่อพร้อมแล้ว ทีมงานของอาจารย์ก็ได้เริ่มสรุปบทเรียนต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้อีกครั้ง และเช้านี้เรายังต้องมีการจัดทำใบงานที่ 11-13 อีก ทั้งนี้ก็เพราะว่าจะต้องนำเสนอในช่วงบ่าย ดังนั้น"กลุ่มจิ๋ว"ของเราจึงต้องรวมตัวกันแบบไม่ต้องพักกลางวันกันเลยทีเดียวครับ และที่สำคัญหลังจากเตรียมใบงานเรียบร้อยแล้ว เราต้องเตรียมนำเสนอด้วย และวันนี้ตัวผมและ"น้องตูน"ทีมงาน"กลุ่มจิ๋ว"ก็รับหน้าที่ในการนำเสนอครับ…

18.การนำเสนอในภาคบ่ายอาจารย์ให้เรานำเสนอกลุ่มละ 10 นาที พร้อมกับให้ผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนการนำเสนอด้วย และเรื่องน่าตื่นเต้นก็เกิดขึ้นกับผมอีกครั้ง เมื่อใกล้ถึงเวลานำเสนอ ระบบเสียงมีปัญหาเครื่องคอมไม่ส่งสัญญาณเสียง ในขณะนี้จึงต้องแก้ไขปัญหา ประสานงานกับทีมผู้จัดและสุดท้ายก็ต้องรีเซทเครื่องใหม่ หลังจากรีเซทเครื่องแล้ว ไม่กี่นาทีต่อมาก็ถึงเวลานำเสนอครับ สำหรับการนำเสนอของผมวันนี้หากต้องให้คะแนนผมคงต้องขอให้คะแนนตัวเอง 5/10 ครับ เพราะอีก 5 คะแนนที่เหลือขอนำเอาไปปรับปรุงและต่อไปจะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ

19.หลังจากนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมอาจารย์ก็ได้มาให้คำแนะนำและให้ข้อสังเกตุในข้อต่างๆ ครับ สำหรับวันนี้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจของทีมอาจารย์ครับ และนอกจากข้อแนะนำดีๆ จากที่ปรึกษาแล้วอาจารย์ก็ยังได้มีรางวัลสำหรับกลุ่มที่มีผลโหวตสูงสุดด้วย นั่นก็คือ"กลุ่มสีเขียวเข้มแข็ง"ครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคร้าบบบบ!!!

20.และก่อนที่จะจบการเรียนรู้ในวันนี้ อาจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ได้สรุปบทเรียนและเปิดให้เราได้ดูกรณีศึกษาและการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในต่างประเทศด้วย เช่นการส่งเสริมการเกษตรประเทศติมอร์ เลสเตย์ ที่ได้นำเอาระบบการส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยไปเผยแพร่ต่อ รวมไปถึงกรณีตัวอย่างของเกษตรกรในประเทศไทยที่ได้ปรับวิถีการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เราได้เรียนรู้และศึกษาอย่างเต็มรูปแบบครับ และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรของเราครับ….สำหรับช่วงเวลาของการเรียนรู้วิชาการวิเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตลอดเวลา 3 วันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานอาจารย์ทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ….

21. และนี่ก็คือการอบรมในช่วงที่ 2 ของหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลางใน 7 วันแรกก่อนนะครับ และอีก 9 วันที่เหลือต่อจากนี้ ยังมีวิชาที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย เอาเป็นว่าผมจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆ มาบันทึกเอาไว้ให้ได้ติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ แล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคร้าบบบบ!!!!!

สำหรับวันนี้…..

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

26 มิถุนายน 2564

22.09 น.ความเห็น (4)

การเรียนออนไลน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะ สรุปได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

บันทึกของคุณเพชรฯ ละเอียดเสมอเลยครับ

ผมเขียนแบบนี้ไม่ได้สักที 555

-สวัสดีครับพี่หมอแก้ว อุบล…-ถือว่าเป็นการท้าทายทั้งทีมวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมครับพี่หมอ-ต่อไประบบออนไลน์คงจะต้องมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้นครับ-โดยเฉพาะเด็กๆ รุ่น 2020 ที่เกิดมาพร้อมกับโลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่-ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจบันทึกนี้ด้วยนะครับพี่หมอ

-สวัสดีครับอาจาจารย์ Wasawat-ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์เต็มรูปแบบเช่นกันนะครับ-งานนี้ไม่ว่าจะเป็นใคร ๆ ก็ต้องปรับตัวให้กับการเรียนรู้แบบใหม่-เรื่องเล่าแบบนี้ เล่าไปตามรูปภาพและเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ครับอาจารย์-ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี